do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Rachunkowość Budżetowa 7/2016, data dodania: 04.04.2016

Porada aktualna do 2017-09-01*

*Od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany dot. WS – nie ma już obowiązku stosowania klasyfikacji kodów wydatków strukturalnych oraz wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do MF rocznego sprawozdania Rb-WSa/Rb-WSb za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (pismo z 7 września 2017 r. nr PG8.4181.11.2017): W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie nadzorowanych przez RIO jednostek sektora samorządowego o braku konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych, jak również o przekazanie informacji, iż w związku z wprowadzonymi zmianami wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe. Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Ponadto zauważa się, że w związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44 poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy. Artur Kawaler Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych

Czy wydatki urzędu gminy związane z realizacją programu Rodzina 500+ będą stanowiły wydatki strukturalne

Dokonywanie wypłaty środków uprawnionym do tego osobom z tytułu realizacji programu Rodzina 500+ ma się odbywać za pośrednictwem urzędów gminy. Gminy będą ponosiły również inne wydatki związane z realizacją tego programu (prowizje bankowe, wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe). Część tych wydatków może być finansowana ze środków własnych. Czy wydatki ponoszone przez gminy w związku z realizacją programu będą stanowiły wydatki strukturalne? Jeśli tak, to jaki kod klasyfikacji należy zastosować? Nie, wydatki związane z realizacją programu Rodzina 500+ nie będą stanowiły wydatku...

(...)


Treści dostępne dla abonentów INFORRB Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy.
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK