do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2017, data dodania: 27.07.2017

Porada aktualna na dzień 18-07-2018*

*Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Przepisy dot. umarzania i amortyzacji środków trwałych są zawarte w § 7 (wcześniej był to § 6 ust. 2–5 rozp. MF z 5 lipca 2010 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 760).

Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów

Nieprawidłowość: W starostwie powiatowym naliczano amortyzację i umorzenie od wartości gruntów stanowiących zasób powiatowy gruntów, z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) dla gruntów: zabudowanych - takich jak dla posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, niezabudowanych - wynoszących 10% wartości początkowej gruntów. Nieprawidłowość była spowodowana wadliwym wprowadzeniem danych do programu komputerowego służącego do ewidencji środków trwałych, gdzie grunty zabudowane wprowadzono do ewidencji łącznie z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, natomiast grunty niezabudowane wprowadzono jedną kwotą w podziałce KŚT 1/10/010 "Plantacje...

(...)


Treści dostępne dla abonentów INFORRB Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy.
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK