do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Stosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment) – trzy warunki

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2020

 • Kompensata należności a podzielona płatność

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2020

  PROBLEM: Jako dom pomocy społecznej (dalej: DPS), jednostka powiatu, mamy zawartą z firmą zewnętrzną umowę na wyżywienie mieszkańców w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS. Dokonujemy kompensaty zobowiązań i należności na podstawie zawartej umowy. W umowie najmu pomieszczeń ujęto zgodę na potrącanie kwot z tytułu najmu z kwoty wynagrodzenia przysługującego za przygotowanie wyżywienia. W umowie na przygotowanie wyżywienia zaznaczono, że wynagrodzenie będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak należy dokonać płatności zobowiązania dla wykonawcy po kompensacie przy zastosowaniu podzielonej płatności? Czy na przelewie zobowiązania po kompensacie należy umniejszyć kwotę VAT z faktury za wyżywienie o kwotę VAT z faktury za wynajem?

 • Czy trzeba weryfikować rachunek kontrahenta na białej liście, gdy stosuje się split payment (MPP)?

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2020

 • Wycinka drzew przy drogach powiatowych – stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PROBLEM: Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi wycinki drzew przy drogach powiatowych? Czy prawidłowa będzie stawka podatku 8%?

 • Niewszczynanie egzekucji zaległości podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  Nieprawidłowość

 • Kto składa zawiadomienie ZAW-NR – jednostka czy gmina?

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2020

 • Zakres ewidencji zakupów od 1 lipca 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Od 1 lipca 2020 r. będzie funkcjonował nowy JPK. Na szkoleniu dla jednostek budżetowych dowiedzieliśmy się, że w związku z tym będziemy musieli generować JPK od wszystkich faktur. Na dzień dzisiejszy w ewidencji JPK VAT są ujmowane tylko faktury sprzedaży oraz sporadycznie te, od których odliczamy 100% VAT (nasz prewspółczynnik to 0). Reszty faktur nie ujmujemy. Jaki będzie zakres ewidencji zakupów od 1 lipca 2020 r.?

 • Odsetki od zwróconej dotacji a CIT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Czy odsetki naliczone w związku z dokonanym po terminie zwrotem dotacji na działania oświatowe podlegają opodatkowaniu CIT?

 • Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku – korekta PIT-11

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: W latach 2018-2019 od dokonanej na rzecz członków rodziny wypłaty wchodzącego do masy spadkowej wynagrodzenia po zmarłych pracownikach została niesłusznie pobrana i przekazana do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy. Jak skorygować taką sytuację? Czy należy wystawić rodzinie PIT-11 za 2019 r., skoro zaliczkę odprowadzono? Czy zrobić korektę listy płac i dopłacić członkom rodziny należny podatek? Ale jak w takiej w takiej sytuacji ująć to w deklaracji PIT-4? Czy nie trzeba będzie wówczas korygować wystawionego już PIT-11 za 2018 r. i 2019 r.?

 • Wymiana modułu kasy fiskalnej a termin przeglądu technicznego

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Jednostka dokonała wymiany modułu fiskalnego w kasie użytkowanej na basenie. Mamy wątpliwości, w jakim terminie należy w tym przypadku przeprowadzić kolejny przegląd techniczny kasy - w okresie 2 lat licząc od ponownej fiskalizacji kasy po wymianie modułu, czy też w okresie nieprzekraczającym 2 lat od ostatnio przeprowadzonego przeglądu technicznego dokonanego przed jego wymianą?

 • Kilometrówka wypłacana asystentom rodziny i opiekunkom domowym a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Czy ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (200 km miesięcznie wg stawki 0,8358 zł za 1 km) wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej asystentom rodziny i opiekunkom domowym jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Podzielona płatność – zagrożenia związane z podziałem transakcji na dwie faktury

  Porada aktualna | data dodania: 15.03.2020

  PROBLEM: Jednostka wystawia faktury opiewające na kwoty powyżej 15 000 zł, na których znajdują się towary objęte obowiązkiem podzielonej płatności. Czy można bez konsekwencji dzielić sprzedaż na dwie faktury - towarów bez obowiązku podzielonej płatności i objętych tym obowiązkiem, tak aby ogólna kwota nie przekraczała 15 000 zł i aby można było uniknąć obowiązku stosowania split payment?

 • Podzielona płatność – ogólna wartość zamówienia w ramach umowy ramowej

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Jednostka zawiera z kontrahentami umowy ramowe na dostawę kamer używanych w systemach monitoringu. Zakup nie przekracza wartości 15 000 zł, więc należność nie jest regulowana podzieloną płatnością. Jednak po pewnym czasie zachodzi potrzeba zakupienia kolejnych kamer i ogólna wartość zamówienia wzrasta, choć jednostkowo na fakturze nadal nie przekraczamy kwoty 15 000 zł. Czy wartość tych zamówień należy sumować? Jeśli tak, to w jakim okresie zamówienia się sumują?

 • Podzielona płatność – brak na fakturze adnotacji o obowiązku stosowania

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Jednostka otrzymuje od kontrahentów faktury, które w naszej ocenie podlegają obowiązkowi zapłaty przy użyciu podzielonej płatności. Jednak kontrahenci nie zamieszczają na nich stosownego dopisku. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Czy powinniśmy prosić o wystawienie faktury korygującej? A może jednostka powinna w takiej sytuacji wystawić notę korygującą? Czy uregulowanie należności w procedurze podzielonej płatności nie będzie w tym przypadku wystarczające?

 • Kasy online w szkole

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2020

 • Brak rachunku pomocniczego na białej liście

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2020

 • W którym momencie sprawdzać rachunek kontrahenta na białej liście?

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2020

 • Świadczenia z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Czy świadczenia otrzymywane z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Ulga dla funkcjonariusza na przejazd koleją a przychód

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Czy funkcjonariusz Służby Więziennej, który dostaje 50-proc. ulgę na przejazd koleją, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, a co za tym idzie, zakład pracy musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

 • Dokumentowanie odpłatnych usług świadczonych przez stołówkę wojskową

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Stołówka wojskowa świadczy obok usług wyżywienia żołnierzy zawodowych także odpłatne i opodatkowane VAT usługi stołówkowe i organizacji imprez okolicznościowych, które są rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych lub dokumentowane fakturami. Czy w związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2020 r. zmianami w przepisach dotyczących wystawiania faktur do paragonów nadal możemy wystawiać na żądanie kupujących faktury do wydanych wcześniej paragonów dokumentujących zakup usług?

 • Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Czy zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby i z powrotem, należny funkcjonariuszowi służby więziennej, przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, należy opodatkowywać podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Zwrot kosztów obrony funkcjonariusza aresztu śledczego

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Funkcjonariusz (pracownik) aresztu śledczego otrzymał zwrot kosztów prowadzenia spraw karnych (koszty obrony). Zwrot został dokonany ze środków budżetu państwa. Wypłacona kwota była mniejsza od kosztów faktycznie poniesionych. W katalogu zawartym w art. 21 updof nie wskazano tego rodzaju świadczenia jako zwolnionego z opodatkowania. Czy należy więc potrącić z tego tytułu podatek dochodowy od osób fizycznych?

 • Ekwiwalent za pranie umundurowania a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 25.02.2020

  PROBLEM: Czy ekwiwalent za pranie umundurowania otrzymywany przez pracownika straży gminnej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof?

 • Zapłata z zastosowaniem MPP a biała lista

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2020

 • Wymiana okien a obowiązkowy split payment

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK