do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Specyfikacja do zamówienia z działu 90 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Zawiercie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z ich zagospodarowaniem KATEGORIA: Usługi KATEGORIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 90500000 - usługi związane z odpadami 90511200 - usługi gromadzenia odpadów pochodzących z

 • Specyfikacja do zamówienia z działu 43 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w 2018 r. - dla grupy 295-6 KATEGORIA: Dostawy KATEGORIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 43613000 - Części maszyn do cięcia węgla lub skał UWAGA:

 • Specyfikacja do zamówienia z działu 90 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich kompleksową obsługą serwisową dla 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego KATEGORIA: Usługi KATEGORIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 90600000 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na

 • Specyfikacja do zamówienia z działu 15 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim okresie od 02 styczniu 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. KATEGORIA: Dostawy KATEGORIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 15000000 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne, 03000000 - Produkty

 • Specyfikacja do zamówienia z działu 71 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa budynku Szpitala Miejskiego - budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących budynków szpitala - opracowanie dokumentacji projektowej KATEGORIA: Usługi KATEGORIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego dodatkowe przedmioty 71200000 - Usługi architektoniczne

 • Ewidencja sprzedaży przeznaczona dla działalności nierejestrowanej

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017, poz. 1221).

 • Raport z naruszenia ochrony danych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 • Procedura postępowania w razie zaistnienia incydentu przetwarzania danych osobowych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 • Oświadczenie pracownika przetwarzającego dane osobowe (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 • REZ Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2017, poz. 1201).

 • RD-2 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2018 poz. 362).

 • Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).

 • Ewidencja sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017, poz. 1221).

 • Wykaz zasobów danych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

 • Wykaz pomieszczeń w których przetwarzane są dane (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

 • Wniosek o udostępnienie danych osobowych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

 • Upoważnienie do przetwarzania danych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

 • Unieważnienie upoważnienia do przetwarzania danych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

 • Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych z przepisami (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

 • Rejestr czynności przetwarzania dla podmiotu przetwarzającego (RODO)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1)

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK