do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Ustalenie wartości początkowej przy zakupie używanych komputerów

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  Szkoła zakupiła używane komputery – do pracowni informatycznej (jako pomoce dydaktyczne, umarzane jednorazowo, z paragrafu 424) oraz dla nauczycieli – do prowadzenia e-dziennika (też umarzane jednorazowo, ze względu na niską wartość początkową, z paragrafu 421). Komputery w dniu zakupu zostały zaewidencjonowane na koncie 013. Osobno do tych komputerów były dokupione myszy, kable i inne części oraz licencje na oprogramowanie komputerowe: systemowe oraz użytkowe (pakiet biurowy). Jak należy sklasyfikować wydatki na te części i jak je ująć w ewidencji środków trwałych – jako zwiększenie wartości środków trwałych czy jako osobne środki trwałe/wartości niematerialne i prawne?

 • Udrożnienie rowu – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Pytanie: Jaki paragraf zastosować do usługi udrożnienia rowu – czy właściwy będzie paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Skoro konserwacje są ujmowane w paragrafie 427, to udrożnienie również potraktowałabym jako remont, bo rów nie spełnia teraz swojego zadania. Proszę o pomoc.

 • Naprawa monitoringu – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Pytanie: Ostatnio po burzy musieliśmy naprawić monitoring. Nie jestem pewna, czy fakturę za naprawę dać w paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Na fakturze mam opis: „Naprawa monitoringu wideo”. Odpowiedź: Fakturę wystawioną w sposób

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na wykonanie strony internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej sklasyfikować wydatek związany z wykonaniem strony internetowej w kwocie 50 000 zł oraz nakłady na utrzymanie strony w kwocie 30 000 zł? Czy strona stanowi wartość niematerialną i prawną? Jak przyjąć stronę internetową na stan?

 • Odsetki karne – paragraf 458, 807 czy 811?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Pytanie: Pracownik za późno dokonał przelewu raty kredytu. Bank naliczył nam odsetki od przeterminowanej raty. Z jakiej podziałki klasyfikacji budżetowej należy dokonać wydatku – czy z paragrafu takiego, jak odsetki od kredytu, czy z paragrafu 458 „Pozostałe odsetki”? Nadmieniam, że pracownik ten zostanie obciążony wysokością zapłaconych odsetek.

 • Badanie gleby i ścieków oraz opracowanie dokumentacji – całość to paragraf 439 czy inaczej?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Pytanie: Na fakturze mam trzy pozycje:

 • Zakup dzienników elektronicznych – paragraf 430 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Pytanie: Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona faktura za dzienniki elektroniczne na kwotę 4500 zł – czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”, czy 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Czy powinno się wpisać to do księgi inwentarzowej i ująć na koncie 020, czyli jako wartości niematerialne i prawne?

 • Opłata za udział w forum – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zryczałtowaną opłatę za udział w Forum Oświaty Samorządowej w III kwartale 2017 r.? Czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Zakup certyfikatu kwalifikowanego – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2017

  Pytanie: W jaki paragraf klasyfikacji budżetowej wrzucić zakup certyfikatu kwalifikowanego służącego do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz do świadczenia usług certyfikacyjnych z nim związanych. Certyfikat ma okres ważności 2 lata. W ramach usługi dostaliśmy kartę, certyfikat i oprogramowanie na płytce. Do końca 2010 r. był to paragraf 475, ale nie wiem, jak obecnie to sklasyfikować – czy prawidłowy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, czy 430 „Zakup usług pozostałych”, czy może certyfikat to paragraf 430, natomiast zakup czytnika, oprogramowania to paragraf 421? Czy certyfikat ten może stanowić wartość niematerialną i prawną?

 • Zakup dystrybutora wody z przeznaczeniem do sekretariatu – paragraf 421 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2017

  Dostarczono nam zamówiony dystrybutor wody źródlanej. Umieszczony został w sekretariacie urzędu. W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków go ująć? Czy prawidłowy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Zakup usługi serwisowej – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2017

  Mamy zawartą umowę serwisową na obsługę kotłowni gazowej. W jej treści znajduje się zapis, że serwis prowadzi comiesięczną obsługę kotłowni, a przeglądu i konserwacji dokona kilka razy w roku. Otrzymaliśmy fakturę za nadzór serwisowy kotłowni. W którym paragrafie należy ją ująć – 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy ma znaczenie, jaka treść podana jest na fakturze? A gdyby w nazwie towaru/usługi podane było: „Czynności serwisowe i konserwacyjne”, to jaki paragraf wówczas należy zastosować?

 • Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy – paragraf 097, 069 czy 063?

  Porada aktualna | data dodania: 28.07.2017

  Pytanie: Zgodnie z wyrokiem sądu w marcu wypłaciliśmy nauczycielowi odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy. Po naszym odwołaniu sąd wyższej instancji przyznał nam rację i ten oto pracownik zwrócił nam kwotę odszkodowania i koszty postępowania sądowego. W jakim paragrafie mam to teraz ująć: 097 „ Wpływy z różnych dochodów”, 069 „Wpływy z różnych opłat” czy może w nowym, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., paragrafie 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”? Proszę o pomoc.

 • Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2017

  Problem : Wiele jednostek jest obecnie na etapie ustalania planów na rok kolejny, pisania wniosków o środki na remonty, zakupy, inwestycje w roku kolejnym. Tu właśnie często pojawia się dylemat, czy zadanie, które planujemy, powinno zostać ujęte jako remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy?

 • Ubezpieczenie NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie – paragraf 443 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2017

  Pytanie: Czy prawidłowe jest ujęcie ubezpieczenia NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie w paragrafie 443 „ Różne opłaty i składki” czy raczej powinno się je ująć w paragrafie 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2017

  Pytanie: Czy z paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wypłaca się ekwiwalent za urlop nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej?

 • Zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie należy ująć zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły? Czy właściwy będzie paragraf 421 jako wyposażenie, czy paragraf 424 jako pomoc naukowa?

 • Naprawa kamery cyfrowej – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Mam dylemat. Czy naprawa kamery cyfrowej to remont? Generalnie, zgodnie z wyrokiem NSA z 25 listopada 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 787/97), za remont w potocznym tego słowa znaczeniu uznaje się całokształt czynności, których celem jest usunięcie stopniowego zużywania się środków trwałych, doprowadzenie do stanu gotowości technicznej w drodze usunięcia niedomagań i uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, a więc przywrócenie poprzedniego poziomu użyteczności. Wydaje mi się, że naprawa kamery to remont, a konkretnie usługi naprawcze, które należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”. Proszę o podpowiedź.

 • Zakup materiałów do remontu, zakup usługi remontowej – paragraf 421 i 427

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Proszę o potwierdzenie, czy dobrze interpretuję:

 • Licencja na program antywirusowy – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Dotychczas przedłużenie licencji na program antywirusowy dawałam w paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Teraz zakupiliśmy nowy program antywirusowy od innej firmy – czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Dobrze myślę?

 • Zakup produktów spożywczych do praktycznej nauki zawodu – paragraf 421, 422 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 23.06.2017

  Pytanie: Szkoła zawodowa kształcąca młodzież w szeroko rozumianej branży gastronomicznej w celu doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów zakupuje różne produkty spożywcze. Czy w opisanej sytuacji należy zastosować paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 422 „Zakup środków żywności” czy 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”?

 • Czy przekroczenie kwoty zaplanowanej w § 453 stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Zakład budżetowy przekroczył kwotę pierwotnie założoną w planie finansowym w § 453 „Podatek od towarów i usług (VAT)” w wyniku bieżącej działalności. Czy takie przekroczenie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 • Podnoszenie kwalifikacji – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2017

  Pytanie: Mam fakturę o treści „Energetyczny egzamin kwalifikacyjny” (nie było szkolenia, tylko sam egzamin). Czy wydatek ten powinnam ująć w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”, czy 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem – paragraf 443 czy 451?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć zapłatę do urzędu skarbowego za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w sprawach podatkowych? Czy można to potraktować jako różne opłaty i zastosować paragraf 443, czy jednak będzie to opłata na rzecz budżetu państwa – paragraf 451?

 • Planowana termomodernizacja budynku

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Pytanie: Planujemy termomodernizację i przygotowujemy dokumentację projektową. Mam faktury za:

 • Różnice kursowe w zakładzie budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pytanie: W naszym zakładzie budżetowym wystąpiły różnice kursowe z tytułu rozliczenia usług dla kontrahentów zagranicznych. W jakim paragrafie powinnam ująć te różnice?