do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Ubezpieczenie NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie – paragraf 443 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2017

  Pytanie: Czy prawidłowe jest ujęcie ubezpieczenia NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie w paragrafie 443 „ Różne opłaty i składki” czy raczej powinno się je ująć w paragrafie 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2017

  Pytanie: Czy z paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wypłaca się ekwiwalent za urlop nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej?

 • Zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie należy ująć zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły? Czy właściwy będzie paragraf 421 jako wyposażenie, czy paragraf 424 jako pomoc naukowa?

 • Naprawa kamery cyfrowej – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Mam dylemat. Czy naprawa kamery cyfrowej to remont? Generalnie, zgodnie z wyrokiem NSA z 25 listopada 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 787/97), za remont w potocznym tego słowa znaczeniu uznaje się całokształt czynności, których celem jest usunięcie stopniowego zużywania się środków trwałych, doprowadzenie do stanu gotowości technicznej w drodze usunięcia niedomagań i uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, a więc przywrócenie poprzedniego poziomu użyteczności. Wydaje mi się, że naprawa kamery to remont, a konkretnie usługi naprawcze, które należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”. Proszę o podpowiedź.

 • Zakup materiałów do remontu, zakup usługi remontowej – paragraf 421 i 427

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Proszę o potwierdzenie, czy dobrze interpretuję:

 • Licencja na program antywirusowy – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Pytanie: Dotychczas przedłużenie licencji na program antywirusowy dawałam w paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Teraz zakupiliśmy nowy program antywirusowy od innej firmy – czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Dobrze myślę?

 • Zakup produktów spożywczych do praktycznej nauki zawodu – paragraf 421, 422 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 23.06.2017

  Pytanie: Szkoła zawodowa kształcąca młodzież w szeroko rozumianej branży gastronomicznej w celu doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów zakupuje różne produkty spożywcze. Czy w opisanej sytuacji należy zastosować paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 422 „Zakup środków żywności” czy 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”?

 • Czy przekroczenie kwoty zaplanowanej w § 453 stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Zakład budżetowy przekroczył kwotę pierwotnie założoną w planie finansowym w § 453 „Podatek od towarów i usług (VAT)” w wyniku bieżącej działalności. Czy takie przekroczenie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 • Podnoszenie kwalifikacji – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2017

  Pytanie: Mam fakturę o treści „Energetyczny egzamin kwalifikacyjny” (nie było szkolenia, tylko sam egzamin). Czy wydatek ten powinnam ująć w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”, czy 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem – paragraf 443 czy 451?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć zapłatę do urzędu skarbowego za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w sprawach podatkowych? Czy można to potraktować jako różne opłaty i zastosować paragraf 443, czy jednak będzie to opłata na rzecz budżetu państwa – paragraf 451?

 • Planowana termomodernizacja budynku

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Pytanie: Planujemy termomodernizację i przygotowujemy dokumentację projektową. Mam faktury za:

 • Różnice kursowe w zakładzie budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pytanie: W naszym zakładzie budżetowym wystąpiły różnice kursowe z tytułu rozliczenia usług dla kontrahentów zagranicznych. W jakim paragrafie powinnam ująć te różnice?

 • Zakup artykułów spożywczych na naradę – paragraf 421 czy 422?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pytanie: Jak prawidłowo powinnam zaklasyfikować zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na naradę dyrektorów organizowaną w przedszkolu – czy w rozdziale 80148 i w paragrafie 422 „Zakup środków żywności”?

 • Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – paragraf 097 czy 095?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Na konto dochodów wpłynęło nam odszkodowanie od ERGO Hestii. Jaka powinna być klasyfikacja budżetowa? W ogóle to jakiego rodzaju odszkodowania należy ujmować w nowym paragrafie 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”?

 • Pomiar wibracji na stanowisku pracy – paragraf 430 czy 439?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Mam niepewność w kwestii ujęcia faktury od przedsiębiorcy za pomiar wibracji na stanowisku pracy (pracownika zakładu budżetowego) – kierowcy ciągnika. Czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”?

 • Opłaty nauczycieli przedszkola za żywienie – paragraf 067 czy 083?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Do tej pory w paragrafie 067 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” księgowałam opłaty wnoszone przez rodziców za żywienie dzieci oraz opłaty nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym. Po interwencji kontroli wewnętrznej opłaty za nauczycieli mam księgować w paragrafie 083. Czy zarzut jest słuszny?

 • Zwrot wpłaty dokonanej w 2016 r. – paragraf 097 czy 094?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Pod koniec grudnia 2016 r. opłaciłam fakturę za prenumeratę. Okazuje się, że wydawnictwo zrezygnowało z wydawania publikacji i w kwietniu 2017 r. zwróciło nam wpłacone środki. Rozumiem, że zwrot ten stanowi dochód. Zastanawiam się tylko, czy zastosować paragraf 097 czy zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej prawidłowy będzie nowy paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

 • Zakup nowego podpisu elektronicznego – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Zakup nowego podpisu elektronicznego (zestawu) to wydatek z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja, klasyfikacja i sprawozdawczość

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Wydatki budżetowe to środki pieniężne pochodzące z budżetu, przeznaczone na finansowanie zadań państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków publicznoprawnych. Stanowią kluczową pozycję budżetu, gdyż są podstawą określania środków niezbędnych do sfinansowania tych zadań. W naszym cyklu „Księgowość od podstaw” omówimy wydatki budżetowe realizowane przez jsfp, podstawowe informacje, zasady ewidencji księgowej, sprawozdawczości i klasyfikacji.

 • Dożywianie dzieci w szkołach

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2017

  Jaka jest prawidłowa ewidencja dochodów i wydatków z tytułu dożywiania dzieci w szkołach?

 • W jakim paragrafie ująć zwrot kosztów sądowych

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Czy zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego poniesionych i zasądzonych przez sąd w latach poprzednich należy ujmować w § 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, czy w § 094 „Zwroty z lat ubiegłych”?

 • Przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2017

  Pytanie: Jak prawidłowo ująć przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – wydanie internetowe. Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wymiana starych lamp oświetleniowych – paragraf 421, 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2017

  Pytanie: Dokonaliśmy wymiany starych lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych na nowe. Na fakturze podano: „Montaż lamp oświetleniowych”. Który paragraf wydatków powinnam zastosować – materiały (421), 430 (usługi) czy 427 (remont)?

 • Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego bez podpisanej umowy – klasyfikacja wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 05.12.2016

  W budżecie w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” są zabezpieczone środki. Faktury zostały zapłacone. Inwestycja dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2017 r., po podpisaniu umowy, 85% kwoty wydatkowanej w 2016 r. będziemy mogli odzyskać ze środków UE. Czy w tej chwili można wyodrębnić te środki w § 6057 i dokonać przeniesienia na ten paragraf 85% kwoty z § 6059, i przeksięgować poleceniem księgowania z czwartej cyfry „9” na „7” (jako wydatek)?

 • W jaki sposób klasyfikować umowy ubezpieczenia

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2016

  Czy ubezpieczenie pracowników w trakcie wyjazdów służbowych powinno być ujęte w § 430 „Zakup usług pozostałych” czy § 443 „Różne opłaty i składki”?