do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Klasyfikacja wydatków usług remontowych

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące faktur za zakup usług remontowych, na których wymienione są materiały użyte do naprawy, usługa wymiany i usługa naprawy?

 • Zmiany w uchwale budżetowej w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  Zmiany w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów

 • Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w opisie zasad funkcjonowania kont zespołu 2 zawarte jest stwierdzenie „ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej”, to nie ma takiego obowiązku i jednostka może (ale nie musi) prowadzić tak szczegółową ewidencję.

 • Zakup strojów dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Czy jednostka budżetowa (szkoła) może zakupić stroje dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych i czy wydatki takie należy ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, bo w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek” moim zdaniem raczej nie. Na forum dla księgowych otrzymałam informację, że jeśli to nie jest szkoła sportowa, to ponoszenie tego rodzaju wydatków jest ryzykowne, ponieważ nie wiążą się z działalnością statutową. Czy szkoła, jeżeli chodzi o uczniów, może zakupić tylko to, co będzie im służyło jako pomoc dydaktyczna?

 • Kontynuacja licencji na oprogramowanie antywirusowe – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków budżetowych należy zaewidencjonować wydatek związany z przedłużeniem, kontynuacją licencji na oprogramowanie antywirusowe? Wartość oprogramowania na jedno stanowisko komputerowe wynosi 150 zł.

 • Badanie techniczne autobusu szkolnego – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie należy ująć badanie techniczne autobusu szkolnego? Czy właściwy będzie paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Zakup koszulek z logo szkoły dla pracowników obsługi – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W lutym 2018 r. szkoła wypłaciła pracownikom obsługi ekwiwalenty za fartuchy, obuwie, kamizelki robocze. Następnie dyrekcja zakupiła na sezon letni po dwie koszulki bawełniane z logo szkoły dla tych pracowników (uzasadnienie - są bardziej przewiewne i wygodniejsze niż sztuczne fartuchy). Czy mimo że zostały wypłacone ekwiwalenty, mogę te koszulki sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy lepiej z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Zamontowanie drzwi między pomieszczeniami – paragraf 430, 427 czy inwestycyjny?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową i nie mamy dużego doświadczenia w inwestycjach, dlatego proszę o podpowiedź, jaki paragraf wydatków będzie właściwy. Prace będą polegały na wykuciu otworu w ścianie pod zamontowanie drzwi między pomieszczeniami. Koszt to około 8000 zł. Prawdopodobnie będzie potrzebne pozwolenie na budowę. I tu mamy wątpliwość, czy będzie to inwestycja, czy możemy to zaplanować i wykonać w ramach usług remontowych?

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Pracownik rozpoczął studia. Sam opłacił czesne, a następnie złożył wniosek o refundację. Dostał decyzję, że jakaś kwota zostanie mu zrefundowana. Jaki paragraf wydatków powinnam zastosować? Zastanawiam się nad paragrafem 430 „Zakup usług pozostałych”. Zaznaczam, że pracodawca nie podpisał żadnej umowy z tym pracownikiem.

 • Zakup artykułów spożywczych – paragraf 421 czy 422?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Z okazji narodowego czytania zakupiliśmy ciastka i kawę w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników. W jakim paragrafie wydatków to ująć - 421 czy 422?

 • Wykonanie tablicy upamiętniającej odzyskanie niepodległości – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  W jakiej klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek dotyczący zakupu lub wykonania pomników i tablic upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości? Czy tablice powyżej 10 000 zł będą stanowić samodzielny środek trwały, czy zwiększą wartość budynku, na którym zostaną powieszone?

 • Zakup dwóch stanowisk programu finansowo-księgowego – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Musieliśmy dokupić dwa stanowiska programu finansowo-księgowego (FK). Czy należy zapłacić za nie z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy z paragrafu 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Założenie plomby na liczniku do pomiaru zużycia energii elektrycznej – paragraf 426 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Mam dylemat w kwestii zastosowania właściwego paragrafu wydatku poniesionego w związku z założeniem plomby na liczniku do pomiaru zużycia energii elektrycznej - paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 426 „Zakup energii”? Ja skłaniam się ku 430, ale przy paragrafie 426 jest zapis o należytym dostępie do sieci, a bez licznika z plombą przecież ani rusz.

 • Konserwacja klimatyzacji – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Do tej pory otrzymywałam faktury dotyczące konserwacji klimatyzacji i zawsze ujmowałam je w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”. Na ostatniej fakturze widnieje następująca treść: Przegląd okresowy klimatyzacji wraz z odgrzybianiem. Jaki paragraf wydatków będzie prawidłowy? Moim zdaniem właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Czy mój tok myślenia jest poprawny?

 • Montaż klimatyzatora – czy jest wydatkiem inwestycyjnym?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Przed zmianą przepisów dotyczących środków trwałych zamontowanie klimatyzatora traktowałam jako wydatki inwestycyjne, ponieważ koszt przekraczał zawsze 3500 zł. Obecnie ze środkami trwałymi mamy do czynienia dopiero od 10 000 zł. Zastanawiam się, do jakiego paragrafu powinien zostać zakwalifikowany zakup i montaż klimatyzatora ściennego. Pierwsza moja myśl to paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Dalsze wydatki dotyczące konserwacji klimatyzatorów ujmuję zawsze w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”, stąd moje wątpliwości. Jakie jest zdanie Państwa eksperta na ten temat?

 • Wymiana drzwi i sedesu w toalecie szkolnej – paragraf 421 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Jak powinnam zaklasyfikować wymianę drzwi i sedesu w toalecie szkolnej (wartość ok. 600 zł)? Usługa będzie wykonana we własnym zakresie przez pracownika szkoły (konserwatora). W treści faktury mam dwie pozycje:

 • Wymiana zużytych opon – paragraf 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Pytanie: Jak prawidłowo powinnam zaklasyfikować wymianę opon w samochodzie służbowym? Nie chodzi tu o sezonową wymianę (z zimowych na letnie i odwrotnie), tylko o wymianę na nowe, ponieważ obecne z racji wieku nie nadają się do dalszej eksploatacji. Zgodnie z oceną warsztatu głębokość bieżnika osiągnęła poziom wskaźnika zużycia grożący niebezpieczeństwem .

 • Studium wykonalności projektu – paragraf bieżący czy inwestycyjny?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Jaki powinnam zastosować paragraf dla studium wykonalności w przypadku projektu z UE (kwota 5000 zł)? Czy będzie to wydatek bieżący czy inwestycyjny? Studium wykonalności projektu jest czymś w rodzaju biznesplanu inwestycji. Jest ono częścią fazy przedinwestycyjnej projektu.

 • Opłata za ubezpieczenie NNW – paragraf 443 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Uiściliśmy opłatę za ubezpieczenie NNW uczestników programu Szkolnego Klubu Sportowego. Ja zastosowałabym tu paragraf 443 mimo braku literalnego wyszczególnienia wydatków na ubezpieczenia osobowe w opisie do paragrafu, bo opis paragrafu nie jest katalogiem zamkniętym. Czy może jednak właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Ewidencja księgowa zakupu licencji i jego aktywacja

  Porada aktualna | data dodania: 26.07.2018

  Jak ująć w ewidencji bilansowej, w jakim paragrafie (421 czy 430) oprogramowanie w kwocie do 10 000 zł (8700 zł), aktywacja 5000 zł? Aktywacja jest osobną usługą dokonywaną w ciągu 3 miesięcy od zakupu oprogramowania.

 • Odsetki od nieterminowej płatności – odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika, ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2018

  W samorządowej jednostce budżetowej zdarzyło się nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych, czego konsekwencją była zapłata odsetek. Sytuacja miała miejsce w przypadku płatności faktury VAT, odbiorca zmienił rachunek bankowy, pieniądze wróciły do jednostki budżetowej na konto bankowe. Kolejna płatność była już po terminie. Pracownik wpłacił odsetki na konto budżetowe jednostki. Jak ująć w księgach rachunkowych zapłatę odsetek w przypadku cofnięcia ich na konto budżetowe jednostki bez możliwości pokrycia przez pracownika i jak w przypadku wpłaty przez pracownika na konto bankowe jednostki? W jakim paragrafie należy ująć kwotę odsetek i jak wykazać w sprawozdaniu finansowym Rb-28S?

 • Nabywanie spadków przez gminę – rozwiązania księgowe w pytaniach i odpowiedziach

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  Sposób ewidencji operacji gospodarczych związanych z ujmowaniem spadków i spłatą zobowiązań spadkowych wymaga w szczególności zwrócenia uwagi na zapisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Gmina jako spadkobierca powołany w ostatniej kolejności do dziedziczenia ustawowego nie może odrzucić spadku, na co wskazuje zapis art. 1023 § 1 k.c. Ponadto gmina zawsze przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co w praktyce oznacza przyjęcie spadku z zobowiązaniami.

 • W jakim paragrafie (§ 430 czy § 443) należy ująć abonament RTV?

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Abonament RTV, czyli opłata radiowo-telewizyjna powinien być ujęty w § 430 „Zakup usług pozostałych”, jak wynika z załącznika nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z opisem do tego paragrafu, obejmuje on wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z

 • Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Czy w paragrafie tym należy ujmować zwroty VAT z urzędu s karbowego wynikające z deklaracji VAT-7 za listopad i grudzień poprzedniego roku, uzyskane w roku następnym (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy podatnika)? Czy w paragrafie 094 należy także ujmować zwroty VAT z u rzędu s karbowego uzyskane w trakcie roku kalendarzowego w wyniku złożenia, w tym roku, korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe?

 • Sprzedaż odpadów – paragraf 097 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Sprzedajemy odpady, a konkretnie zużyty olej jadalny. Jaki paragraf dochodów należy tu zastosować? Czy właściwy będzie paragraf 097?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK