do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wykonanie zabudowy kabin natryskowych – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

 • Opłaty dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

 • Przepisy na płycie CD – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

 • Opłata związana z pozwoleniem na pracę dla cudzoziemca – paragraf 430 czy 443?

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

 • Nieodpłatna pomoc prawna – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Nieodpłatna pomoc prawna jako zadanie publiczne jest relatywnie nowym obowiązkiem powiatów. Ponieważ sposób finansowania i jego realizacji wynika wprost z ustaw, klasyfikowanie wydatków powinno być jednolite w każdym powiecie. Niestety, tak nie jest. Artykuł powstał na podstawie interpretacji wydanej przez Ministerstwo Finansów 10 września 2018 r. (sygn. BP1.4102.39.2018), stanowiącej odpowiedź na pytanie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zadane 6 lipca 2018 r. (sygn. FB-III.3124.75.2018).

 • Zakup węża spacerowego dla przedszkolaków – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

 • Rozbudowa istniejącego systemu alarmowego – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

 • Wymiana rejestratora w monitoringu – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

 • Wynajem samochodu – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

 • Opłata aktywacyjna za Internet – paragraf 430 czy 436?

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Czy opłatę aktywacyjną za Internet mam ująć w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” czy w paragrafie 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”?

 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – rozdział 80146, paragraf 470?

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Pytanie: Czy szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli można sfinansować z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, paragraf 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Abonament RTV – paragraf 430 czy 443?

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Pytanie: W jakim paragrafie ująć opłatę za abonament RTV? Czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” (konto 402) czy paragraf 443 „Różne opłaty i składki” (konto 403)?

 • Dotacja na wymianę pieców dla osób fizycznych – paragraf 283 czy 623?

  Porada aktualna | data dodania: 08.01.2019

  Pytanie: Mam pytanie dotyczące klasyfikacji budżetowej dotacji udzielanej z budżetu gminy na wymianę pieców dla osób fizycznych (2000 zł na jedno gospodarstwo - pula 100 000 zł). Czy prawidłowy będzie paragraf 283 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” czy paragraf 623 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”? Czy jest to wydatek bieżący czy inwestycyjny?

 • Maszyna do wycinania kartek świątecznych – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 08.01.2019

  Pytanie: Czy zakupioną maszynę do wycinania kartek świątecznych z różnymi wzornikami można zaliczyć do pomocy dydaktycznych dla nauczyciela i ująć w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”? W jednostce środki mam podzielone dla uczniów i dla nauczycieli i tu zostają mi środki.

 • Wyjaśnienie MF: Jak klasyfikować wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, w tym opłatę abonamentową?

  Porada aktualna | data dodania: 08.01.2019

  Pytanie redakcji PRB: Jak prawidłowo klasyfikować wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej (w tym opłatę abonamentową)? Zgodnie z objaśnieniami do paragrafu 426 „Zakup energii” zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.) paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Czy należy dokonać rozdzielenia tych operacji i zakup energii ujmować w paragrafie 426, a opłatę za dystrybucję - w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

 • Dodatkowa opłata przy zakupach przez Internet – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 07.01.2019

  Pytanie: Jednostka zrobiła zakupy przez Internet. Płatność ma nastąpić gotówką przy odbiorze. Za to została naliczona dodatkowa opłata w wysokości 1,50 zł. Czy opłatę tę można wliczyć w koszty transportu i ująć w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Klasyfikacja budżetowa zapłaty za usługi geodezyjne

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2019

  PROBLEM: W którym paragrafie (430 czy 439 lub 427) należy ująć wydatki wynikające z zapłaty rachunku przedsiębiorcy (usługi geodezyjne) za wykonanie mapy do celów projektowych i wyznaczenia znaków granicznych? Usługi te zostały zlecone w związku z planowanym wykonaniem opracowania dokumentacji projektowych naprawy muru zewnętrznego. Koszty opracowania dokumentacji projektowych będą zakwalifikowane w § 427. Usługa remontowa muru zostanie wykonana w roku następnym.

 • Usługa serwisowa lodówki -– jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 13.12.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (§ 427 czy § 430) ująć wydatek na usługę serwisową lodówki?

 • Przesunięcie środków między paragrafami

  Porada aktualna | data dodania: 11.12.2018

  Czy mając środki na innym paragrafie, można je przesunąć na Fundusz Świadczeń Socjalnych, pomimo że preliminarz jest niższy, np. żeby pracownicy dostali wyższe bony na święta, albo pożyczkę, jeżeli limit na dany rok się wyczerpał?

 • Opłata za wypożyczenie rowerów – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 09.12.2018

  W jakim paragrafie dochodowym należy księgować wpływy z tytułu wypożyczania rowerów miejskich?

 • Niezapewnienie kontroli list płac

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki były sporządzane, kontrolowane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty przez tę samą osobę: inspektora ds. płac. Pracownik ten podpisywał listy płac także na dowód wykonania kontroli wstępnej należącej do głównego księgowego jednostki, mimo że nie był do tego upoważniony.

 • Wymiana karty SIM – paragraf 421 czy 436?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć wymianę karty SIM? Na fakturze mam: abonament, ratę za sprzęt i za wydanie karty SIM. Wcześniej wszystko było księgowane w paragrafie 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (abonament + rata). Wiem, że dużo jednostek rozbija koszty: abonament - paragraf 436, a rata - paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy umowę na usługę telefoniczną z opcją otrzymania aparatu telefonicznego należy traktować jak umowę pożyczki? Dyrektor jednostki budżetowej przecież nie może zaciągać pożyczek.

 • Wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności (40 euro) – paragraf 095 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Szkoła wynajmuje sale różnym firmom. Wystawia faktury sprzedażowe. Z powodu nieterminowego regulowania płatności wystawia noty odsetkowe oraz noty księgowe dotyczące zapłaty 40 euro (przeliczonej na złote) z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności. Rekompensata ta jest pobierana na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Do jakiego paragrafu dochodów należy kwalifikować wpływy rekompensat - do paragrafu 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” czy 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Według mnie prawidłowy będzie paragraf 097, ale z drugiej strony z firmami były zawarte umowy, więc może właściwy jest paragraf 095.

 • Założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii – paragraf 426 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków należy ująć założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii? Czy właściwy będzie paragraf 426 „Zakup energii” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Zakup wyposażenia sali do terapii małego dziecka – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W poradni psychologiczno-pedagogicznej powstanie sala do terapii małego dziecka. Będą do niej zakupione drabinki, półkule sensoryczne, gruszka rehabilitacyjna itp. Czy wydatki te powinnam ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK