do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nielegalne wykorzystanie środków ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Opłata związana z pozwoleniem na pracę dla cudzoziemca – paragraf 430 czy 443?

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

 • Świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych strażaków a zwolnienie z PIT

  Porada aktualna | data dodania: 12.02.2019

 • W jakim terminie pracownik musi powiadomić pracodawcę o nieobecności w pracy

  Porada aktualna | data dodania: 11.02.2019

  Czy termin 2 dni na zawiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika jest bezwzględnie obowiązujący? Mamy pracownika, który twierdzi, że nie mógł w żaden sposób w tym terminie skontaktować się z pracodawcą.

 • Wyrównanie podstawy wymiaru składek do minimalnej pensji osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

  Porada aktualna | data dodania: 11.02.2019

  PROBLEM: Pracownica samorządowej jednostki budżetowej jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Od kwietnia 2016 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Jej wynagrodzenie przyjmowane do obliczania podstawy składek emerytalno-rentowych składało się z wynagrodzenia zasadniczego niższego niż minimalne i dodatku stażowego. Ile powinna wynosić podstawa składek w 2019 r.? Czy 2250 zł i czy należy doliczyć dodatek za wysługę lat?

 • Dodatek za pracę na zastępstwo w podstawie trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2019

  PROBLEM: Czy jeśli pracownik opieki społecznej, w związku z zastępowaniem innego pracownika, otrzymał w grudniu 2018 r. dodatek za pracę w terenie, to czy składnik ten powinien być uwzględniony w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy może jednak należy go traktować jako jednorazową wypłatę, która nie jest wliczana do podstawy trzynastki?

 • Choroba w okresie przyjmowanym do obliczenia wynagrodzenia urlopowego

  Porada aktualna | data dodania: 21.01.2019

  PROBLEM: Jak powinny wyglądać przykładowe obliczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika samorządowego, który w ubiegłym miesiącu chorował? Pracownik ten otrzymuje premię regulaminową (zmienną we wszystkich 12 miesiącach) oraz dodatek za pracę w porze nocnej.

 • E-zwolnienia i system PUE w pytaniach i odpowiedziach

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  Od grudnia ubiegłego roku papierowe zwolnienia lekarskie odeszły do lamusa. Płatnik składek posiadający profil na PUE ma możliwość pobierania bieżącej informacji o wystawionych swoim pracownikom zaświadczeń lekarskich mailem lub SMS-em. Mimo że system PUE ma usprawnić pracę działów kadrowo-płacowych oraz ZUS, pojawiają się wątpliwości, jak postępować w nietypowych sytuacjach. Odpowiedzi na wybrane spośród nich znajdą Państwo poniżej.

 • Urlop ojcowski i okres choroby a prawo do trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  PYTANIE: Czy pracownik nabędzie prawo do trzynastej pensji, jeśli:

 • Dodatkowy urlop w podstawie trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  PROBLEM: Obliczając podstawę do ustalenia trzynastki, gminny ośrodek pomocy społecznej nie obniża jej o wykorzystany urlop wypoczynkowy danego pracownika. Czy jest to postępowanie właściwe?

 • MEN o trzynastce nauczyciela zatrudnionego od 3 września

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  Czy nauczyciel, który 3 września nawiązał stosunek pracy (podpisał umowę o pracę), nabędzie prawo do trzynastki? Ze stanowiska, które redakcja „Rachunkowości Budżetowej” otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynika, że tak. Według resortu, nauczyciele, z którymi zawarto umowę o pracę z początkiem roku szkolnego, gdy przypada on np. 3 września, uzyskują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

 • Dwie kwoty bazowe w 2018 r. a zasady wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  Średnie wynagrodzenie ściśle uzależnione jest od kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. W 2018 r. kwota bazowa była aktualizowana. Z tego względu warto przyjrzeć się zasadom obliczenia dodatku w kontekście dwóch kwot bazowych obowiązujących w roku budżetowym.

 • Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być jedyną przyczyną zwolnienia pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2019

  Pracownik osiągnął wiek emerytalny. Czy może to być przyczyna do wypowiedzenia mu umowy o pracę? Nie chcielibyśmy zwalniać kogoś, kto nie ma środków do życia.

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – wynagrodzenie chorobowe i zasiłek – część 1

  Porada aktualna | data dodania: 15.01.2019

  W pierwszej części cyklu poświęconego świadczeniom z tytułu choroby i macierzyństwa omawiamy zasady przyznawania i wypłaty dwóch rodzajów świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, a mianowicie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego.

 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Plusy i minusy elektronizacji

  Porada aktualna | data dodania: 15.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (dalej: ustawa o elektronizacji akt osobowych). W następstwie tej zmiany, z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc obowiązujące dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, które zastąpiono rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej).

 • Od 2019 r. wynagrodzenie zleceniobiorców jest chronione przed potrąceniami

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2019

  PROBLEM: W jakim zakresie od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne będzie podlegać ochronie przed egzekucją?

 • Umowa czy oświadczenie – nawiązanie stosunku pracy z wójtem

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2019

  PROBLEM: W tegorocznych wyborach zmieniła się osoba piastująca urząd wójta. Mamy wątpliwość, w jaki sposób należało potwierdzić nawiązanie z tą osobą stosunku pracy.

 • Zasady zatrudniania asystenta nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2018

  PROBLEM: W roku szkolnym 2017/2018 nasza jednostka zatrudniła asystenta nauczyciela. Czy w roku szkolnym 2018/2019 możemy zatrudnić nowego asystenta?

 • Łączone pensum a stawka za godzinę ponadwymiarową i zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2018

  PYTANIE: Według jakiej stawki należy obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w szkole podstawowej przez nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego na etacie w świetlicy szkolnej na umowę o pracę w wymiarze 26/26, któremu przydzielono 8 godzin ponadwymiarowych religii? Czy nadgodziny będą płacone z pensum 75, czy z pensum świetlicy - 108 godzin?

 • Przydzielenie godzin ponadwymiarowych z innego pensum

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2018

  PYTANIE: Od września 2018 r. nauczyciel realizował zajęcia z matematyki w wymiarze 18/18. Od 7 stycznia 2019 r. dodatkowo będzie świadczył pracę jako wychowawca świetlicy w wymiarze 4/26. Czy przydzielenie dodatkowych godzin wymaga modyfikacji umowy o pracę nauczyciela?

 • Jak potraktować wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2018

  Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim przysłał pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy taki dokument jest ważny? Czy należy z nim poczekać do czasu, aż pracownik wróci po zwolnieniu do pracy?

 • Jak obliczać okres 6 miesięcy uprawniających do trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 26.12.2018

  PROBLEM: Czy pracownik jednostki sfery budżetowej, którego zatrudniono od 4 lipca 2018 r. do 3 stycznia 2019 r., nabędzie prawo do trzynastki za 2018 r.?

 • Ustalenie okresu zatrudnienia przy błędnym świadectwie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2018

  PROBLEM: Świadectwo pracy pracownicy wystawiono z datą 2 listopada 1994 r., ale z okresem zatrudnienia do 30 listopada 1994 r. Pracownica dostarczyła nam zaświadczenie od byłego pracodawcy, że jej zatrudnienie trwało do 30 listopada 1994 r. Którą datę należy przyjąć do ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej? Czy świadectwo pracy należy sprostować?

 • Czy pracodawca może potrącić nadpłacony zasiłek

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2018

  PROBLEM: Po kontroli ZUS okazało się, że do podstawy zasiłków chorobowych nieprawidłowo wliczyliśmy dodatki specjalne wypłacane pracownikom do określonego terminu. W związku z tym sporządziliśmy korektę dokumentacji płacowej i nadpłacone świadczenia chorobowe musimy zwrócić do ZUS. Czy możemy żądać od pracowników zwrotu nienależnie pobranych zasiłków?

 • Kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy warunkujących prawo do trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2018

  PROBLEM: Jedna z pracownic świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca, a następnie do końca 2018 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Inny pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 3 kwietnia 2018 r., następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i od 19 października do końca 2018 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wskazanym pracownikom należy wypłacić trzynastkę?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK