do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Praktyki absolwenckie a ulga dla młodych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Jednostka podpisuje umowy o praktyki absolwenckie. Czy do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów należy stosować ulgę dla młodych?

 • Koszty pogrzebu poniesione przez gminę

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej dokonuje pochówku często osób nieznanych, bezdomnych. Czy w przypadku braku możliwości odzyskania środków z tytułu wydatków poniesionych przez gminę w związku z pochówkiem możemy umorzyć należność na podstawie art. 67d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa)? Jednostka samorządu terytorialnego wydała na podstawie art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej upoważnienie dla kierownika do wydawania w imieniu burmistrza decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących umorzeń zaległych należności.

 • Stawka VAT dla drewna opałowego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Jaką stawką VAT jest od listopada 2019 r. opodatkowane drewno opałowe?

 • Zakupy na podstawie umowy ramowej a podzielona płatność

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.12.2019

  PROBLEM: Jednostka dokonuje zakupu paliwa opałowego (ekogroszku) na podstawie umowy ramowej. W żadnym przypadku wielkość należności na fakturze nie przekracza kwoty 15 000 zł, lecz suma faktur w trakcie sezonu grzewczego może przekroczyć tę kwotę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy tak będzie, gdyż dokonując zakupu, każdorazowo kierujemy się ceną oferowaną przez sprzedawcę. Czy w takich sytuacjach powstaje obowiązek regulowania zobowiązań przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności?

 • Faktura pro forma a podzielona płatność

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 29.12.2019

  PROBLEM: Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała fakturę pro forma. Na jej podstawie mamy dokonać płatności. Zostały spełnione warunki do zastosowania mechanizmu split payment, jednak mam wątpliwości, jak dokonać podzielonej płatności na podstawie faktury pro forma?

 • Procedury dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

 • Biała lista i mechanizm podzielonej płatności (MPP) – czy trzeba sprawdzać wszystkich kontrahentów

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

 • Potwierdzenie weryfikacji kontrahenta na białej liście

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

 • Sposób zapłaty faktury za zakup tonerów do drukarek – czy zastosować MPP

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2019

 • Ulga dla młodych a świadczenia socjalne

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia pracownicy jednostki otrzymają z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przy uwzględnieniu kryterium socjalnego) karty przedpłacone. Czy obowiązująca od sierpnia ulga dla młodych obejmuje także takie świadczenia? Czy ich wartość należy wliczyć do limitu ulgi?

 • Paczki świąteczne dla dzieci pracowników a PIT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  Pytanie: Jednostka planuje przekazać dzieciom pracowników paczki świąteczne. Będą w nich owoce, słodycze oraz książki. Zawartość paczek nie będzie zróżnicowana ze względu na sytuację materialną rodziny, a jedynie ze względu na wiek dzieci. Czy przekazanie tych paczek wywoła skutki na gruncie podatku dochodowego?

 • Jarmark świąteczny a opłata targowa

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: Gmina na przełomie roku organizuje jarmark świąteczno-noworoczny. Zgodnie z obowiązującą uchwałą rady gminy, sprzedaż na kiermaszach i jarmarkach przez nią organizowanych podlega opłacie targowej. Sprzedawcy mają możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty przed rozpoczęciem sprzedaży, czyli przed 6 grudnia 2019 r. Jarmark będzie trwał do 6 stycznia 2020 r. Od 1 stycznia wysokość opłaty targowej w gminie wzrasta. Uchwała, z której to wynika, wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. Jak postąpić wobec sprzedawców, którzy uiszczą z góry opłatę za sprzedaż w całym czasie trwania jarmarku według stawek obowiązujących w 2019 r.?

 • Nagrody w konkursach na imprezie choinkowej a przychód

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: Jednostka organizuje zabawę choinkową dla dzieci pracowników. Jest ona finansowana ze środków ZFŚS. W trakcie imprezy będą organizowane zabawy i konkursy. Zostały przygotowane nagrody rzeczowe. Ich jednostkowa wartość nie przekracza 30 zł, jednak każde dziecko może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów i ma szansę zdobyć więcej niż jedną nagrodę. Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie tych nagród?

 • Ulgowe wejście na basen z okazji mikołajek a przychód

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: Jednostka samorządowa (ośrodek sportowy) chciałby z okazji mikołajek umożliwić w tym dniu dzieciom swoich pracowników wstęp na prowadzony przez nią basen za symboliczną złotówkę. Akcja nie zostanie sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż ten prowadzimy wspólnie z innymi jednostkami, które nie będą brały udziału w tej „promocji”. Czy takie działanie wywoła skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Niedochodzenie podatku od nieruchomości od OSP

  Porada aktualna | data dodania: 18.12.2019

  Nieprawidłowość

 • Ryczałt samochodowy a zmiany w PIT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 21.11.2019

  PROBLEM: Jaki wpływ mają zmiany przepisów wprowadzone na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 października 2019 r. na opodatkowanie kwot ryczałtu wypłacanego pracownikom z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych? Czy od 1 października 2019 r. należy stosować do nich podatek w wysokości 17%, zamiast 18%?

 • Ulga dla młodych – oświadczenie pracownika

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 21.11.2019

  PROBLEM: Pracownik w wieku poniżej 26 lat złożył w dniu 1 października oświadczenie o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z przepisami, w przypadku otrzymania oświadczenia, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie. Jak rozumieć ten zapis? Czy nie powinniśmy pobierać zaliczki już w październiku, czy dopiero w listopadzie?

 • Zakup leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej – treść faktury

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jak powinna być wystawiona faktura za leki dla mieszkańca domu pomocy społecznej (dalej: DPS) po centralizacji w przypadku, gdy na fakturze wykazano:

 • Rozliczenia w domu pomocy społecznej a podzielona płatność

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Działalność jednostki jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zwolniona od tego podatku. W konsekwencji nie odliczamy VAT od nabywanych towarów i usług. Czy w takiej sytuacji dom pomocy społecznej może stosować procedurę podzielonej płatności?

 • E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej (dalej: MOPS) wezmą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami w depresji oraz stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą e-learning. Z jaką stawką powinna zostać wystawiona z tego tytułu faktura?

 • Choroba pracownika a ulga dla młodych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownika poniżej 26 roku życia, który korzysta z ulgi dla młodych. Pracownik złamał nogę i korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Czy ulga dla młodych obejmie wypłacane mu przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe? Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy pracownik otrzyma zasiłek chorobowy?

 • Sprzedaż złomu a podzielona płatność

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jesteśmy spółką komunalną, która zajmuje się skupem złomu. Czy od 1 listopada 2019 r. wystawiając faktury na sprzedaż złomu, musimy informować naszych kontrahentów o konieczności zastosowania podzielonej płatności?. Czy istnieje możliwość zapłaty należności przez nabywcę na jeden rachunek bankowy?

 • Nieprawidłowe naliczanie odsetek za zwłokę od należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.10.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Import usługi w jednostce będącej podatnikiem VAT zwolnionym

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.10.2019

  PROBLEM: Instytucja kultury niebędąca podatnikiem VAT (nie przekroczyła wymaganego progu obrotów) skorzystała z importu usług. Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tego tytułu, jaką deklarację VAT złożyć?

 • Nieruchomości przeznaczone na ochronę przeciwpożarową a podatek od nieruchomości

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.10.2019

  PROBLEM: Nieruchomości przeznaczone na ochronę przeciwpożarową są zwolnione z podatku od nieruchomości. Czy jeśli jednostka decyduje się na wynajem sali, którą ma w posiadaniu, na cele usługowe (organizacja imprez), to automatycznie traci prawo do zwolnienia z tego podatku?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK