do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
27 29 30 1 2 3 4 5 Zakaz pracy w placówkach handlowych
28 6 Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2020 r. 7 CIT-7 za miesiąc poprzedni 8 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące 9 10 Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące 11 12 Zakaz pracy w placówkach handlowych
29 13 Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2020 r. składane przez urzędy skarbowe 14 Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego 15 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych 17 18 19 Zakaz pracy w placówkach handlowych
30 20 Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2020 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2020 r. składane przez zarządy JST 23 Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2020 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON 24 25 26 Zakaz pracy w placówkach handlowych
31 27 VAT-8 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2020 r. składane przez dysponenta części 77 29 30 Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2020 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych 31 Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK