do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
18 27 28 29 30 1 Zakaz pracy w placówkach handlowych 2 3 Zakaz pracy w placówkach handlowych
19 4 Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za I kwartał 2020 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące 5 Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2020 r. składane przez zarządy JST 6 7 AKC-P za miesiąc poprzedni 8 9 10 Zakaz pracy w placówkach handlowych
20 11 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 12 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2020 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 13 Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. składane przez zarządy JST 14 Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez PAN, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, amorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego 15 Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2020 r. przez pozostałych płatników 16 17 Zakaz pracy w placówkach handlowych
21 18 19 20 Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych 21 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2020 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 22 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. składane przez zarządy JST 23 24 Zakaz pracy w placówkach handlowych
22 25 VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej 26 27 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za kwiecień 2020 r. składane przez dysponenta części 87 29 30 31 Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, jeśli jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy
23 1 2 3 4 5 6 7

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK