do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
14 30 31 1 Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2020/2021 r. 2 3 4 5 Niedziela, w którą handel jest dozwolony
15 6 Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez Prezesa ZUS 7 Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za marzec 2020 r. 8 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące 9 10 ZUS DRA za miesiąc poprzedni 11 12 Zakaz pracy w placówkach handlowych
16 13 Zakaz pracy w placówkach handlowych 14 Termin zakończenia inwentaryzacji wybranych składników aktywów (w drodze spisu z natury lub potwierdzenia salda) 15 Rozliczenie z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe za I kwartał 2020 r. 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych 17 18 19 Zakaz pracy w placówkach handlowych
17 20 Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników); UWAGA! Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa do 1 czerwca 2020 r. mogą wpłacić zaliczki pobrane w kwietniu 2020 r. od: przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz praw autorskich i praw pokrewnych 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2020 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 23 Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2020 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowe 24 25 26 Niedziela, w którą handel jest dozwolony
18 27 Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne); b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne); c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne, które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) 28 Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za marzec 2020 r. (oraz złożenie deklaracji za marzec WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki) 29 30 ORD-W1 za miesiąc poprzedni 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK