do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
9 24 25 26 27 28 29 1 Zakaz pracy w placówkach handlowych
10 2 Roczna opłata rejestrowa wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 3 4 5 Zapłata składek za luty 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 6 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 7 8 Zakaz pracy w placówkach handlowych
11 9 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni 10 ZUS DRA za miesiąc poprzedni 11 Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich składane przez dysponentów części budżetowych 12 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2019 r. składane przez właściwe organy 13 14 15 Sprawozdanie za II półrocze roku poprzedniego prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
12 16 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2019 r. składane przez ministrów nadzorujących państwowe osoby prawne 17 18 19 20 Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5) 21 22 Zakaz pracy w placówkach handlowych
13 23 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2020 r. składane przez jednostki budżetowe (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 24 25 VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej 26 Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni 27 28 Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za luty (oraz złożenie deklaracji za luty: WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki) 29 Zakaz pracy w placówkach handlowych
14 30 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2020 r. składane przez dysponenta części 87 31 Złożenie informacji ORD-U o umowach zawartych z nierezydentami w 2019 r. przez podatników mających kalendarzowy rok podatkowy 1 2 3 4 5

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK