do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
9 24 25 26 27 28 29 1 Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
10 2 Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 r. (PIT-28/PIT-28S) 3 4 5 Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2020 r. 6 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 7 8 Zakaz pracy w placówkach handlowych
11 9 Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2019 r. składane przez dysponenta części 77 10 Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 11 Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich składane przez dysponentów części budżetowych 12 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2019 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej 13 14 15 Zakaz pracy w placówkach handlowych
12 16 I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych) 17 18 19 20 Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników) 21 22 Zakaz pracy w placówkach handlowych
13 23 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2020 r. składane przez jednostki budżetowe (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 24 25 VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej 26 Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni 27 28 Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za luty (oraz złożenie deklaracji za luty: WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki) 29 Zakaz pracy w placówkach handlowych
14 30 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2020 r. składane przez dysponenta części 87 31 Korzystający ze środowiska powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do urzędu marszałkowskiego za 2019 r. (sprawozdanie roczne) 1 2 3 4 5

marzec 2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK