do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
5 27 28 29 30 31 1 2 Zakaz pracy w placówkach handlowych
6 3 Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia (dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje – do 16 lutego) 4 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 5 Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2020 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 6 Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez PAN, Narodowy Fundusz Zdrowia,samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego 7 Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za styczeń 2020 r. 8 9 Zakaz pracy w placówkach handlowych
7 10 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) 11 12 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2020 r. składane przez urzędy skarbowe 13 14 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa 15 16 Zakaz pracy w placówkach handlowych
8 17 Wpłata I raty podatku od środków transportowych 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2020 r. oraz roczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 20 Wpłata za styczeń 2020 r. podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku) określonego w art. 30g updof 21 Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. oraz roczne sprawozdania łączne Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe 22 23 Zakaz pracy w placówkach handlowych
9 24 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r składane przez zarządy JST 25 VAT-12 za miesiąc poprzedni 26 27 28 Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) 29 1
10 2 3 4 5 6 7 8

2020-02-20

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK