do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
40 30 1 Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzenia sald na koniec roku obrachunkowego 2 3 4 5 6 Zakaz pracy w placówkach handlowych
41 7 Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2019 r. 8 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2019 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące 9 10 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 11 12 13 Zakaz pracy w placówkach handlowych
42 14 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 15 Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2019 r. składane przez kierowników placówek 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20
43 21 Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2019 r. lub INF-1 22 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST 23 Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON 24 25 Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji 26 27
44 28 Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 29 30 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartały 2019 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego 31 ORD-W1 za miesiąc poprzedni 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK