do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
40 30 1 Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzenia sald na koniec roku obrachunkowego 2 3 4 5 6 Zakaz pracy w placówkach handlowych
41 7 Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 8 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2019 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące 9 10 Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych przez podmioty zatrudniające na 31.12.2018 r. co najmniej 250 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych) 11 12 13 Zakaz pracy w placówkach handlowych
42 14 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2019 r. składane przez urzędy skarbowe 15 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20
43 21 Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników) 22 Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST 23 Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych 24 25 VAT-12 za miesiąc poprzedni 26 27
44 28 Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 29 30 Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za III kwartały 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowej 31 ORD-W1 za miesiąc poprzedni 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10

2019-10-09

W dniu 2019-10-09 brak ważnych terminów

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK