do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
40 30 1 Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzenia sald na koniec roku obrachunkowego 2 3 4 5 6 Zakaz pracy w placówkach handlowych
41 7 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni 8 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2019 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące 9 10 ZUS DRA za miesiąc poprzedni 11 12 13 Zakaz pracy w placówkach handlowych
42 14 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST 15 Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2019 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20
43 21 Wpłata zaliczki od podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących, co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej 22 Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST 23 Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON 24 25 Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r. 26 27
44 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2019 r. składane przez dysponenta części 77 29 30 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2019 r. 31 AKC-PA - październik 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10

październik 2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK