do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
31 29 30 31 1 Wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego 2 3 4 Zakaz pracy w placówkach handlowych
32 5 Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2019 r. 6 7 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni 8 9 Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej 10 11 Zakaz pracy w placówkach handlowych
33 12 INTRASTAT za miesiąc poprzedni 13 14 Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2019 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze 15 Zakaz pracy w placówkach handlowych 16 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 17 18 Zakaz pracy w placówkach handlowych
34 19 20 Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lipcu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za lipiec 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 23 24 25
35 26 VAT-8 27 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za lipiec 2019 r. składane przez dysponenta części 77 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8

2019-08-20

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK