do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
22 27 28 29 30 31 1 2 Zakaz pracy w placówkach handlowych
23 3 4 5 Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2019 r. 6 7 Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2019 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych 8 9 Zakaz pracy w placówkach handlowych
24 10 ZUS DRA za miesiąc poprzedni 11 12 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2019 r. składane przez urzędy skarbowe 13 14 15 Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania) 16 Zakaz pracy w placówkach handlowych
25 17 Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20 Zakaz pracy w placówkach handlowych 21 Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5 22 23 Zakaz pracy w placówkach handlowych
26 24 25 Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2019 r. składane przez prezesa KRUS 26 27 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2019 r. składane przez dysponenta części 87 29 30 Ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający w jednostkach, w których okres rozliczeniowy odpowiada rokowi kalendarzowemu
27 1 2 3 4 5 6 7

czerwiec 2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK