do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
14 1 Zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2018 r. 2 3 4 5 Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez Prezesa ZUS 6 7 Zakaz pracy w placówkach handlowych
15 8 Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych 9 10 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 11 12 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 13 14
16 15 Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2019 r. składane przez zarządy JST 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20 21 Zakaz pracy w placówkach handlowych
17 22 Zakaz pracy w placówkach handlowych 23 Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników) 24 25 Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2019 r. i za I kwartał 2019 r. 26 Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne); b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne); c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne, które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) 27 28
18 29 Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2019 r. składane przez dysponenta części 77 30 Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12

2019-04-23

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK