do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
9 25 26 27 28 1 Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych 2 3 Zakaz pracy w placówkach handlowych
10 4 Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87 5 Zapłata składek za luty 2019 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 6 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 7 Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych 8 Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2018 r. składane przez dysponenta części 77 9 10 Zakaz pracy w placówkach handlowych
11 11 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za luty 2019 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27 jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej 12 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych 13 14 15 I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych) 16 17 Zakaz pracy w placówkach handlowych
12 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20 Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5) 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2019 r. składane przez jednostki budżetowe (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 23 24 Zakaz pracy w placówkach handlowych
13 25 Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za luty 2019 r. składane przez Prezesa KRUS 26 Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic 27 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2019 r. składane przez dysponenta części 87 29 30 31 Zamknięcie ksiąg rachunkowych
14 1 2 3 4 5 6 7

marzec 2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK