do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
9 25 26 27 28 1 Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego 2 3 Zakaz pracy w placówkach handlowych
10 4 Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87 5 Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2019 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 6 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 7 Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za luty 2019 r. 8 Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2018 r. składane przez dysponenta części 77 9 10 Zakaz pracy w placówkach handlowych
11 11 Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych 12 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2019 r. składane przez urzędy skarbowe 13 14 15 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 16 17 Zakaz pracy w placówkach handlowych
12 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20 Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%) 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2019 r. składane przez jednostki budżetowe (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 23 24 Zakaz pracy w placówkach handlowych
13 25 VAT-12 za miesiąc poprzedni 26 Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic 27 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2019 r. składane przez dysponenta części 87 29 30 31 Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, za 2018 r.
14 1 2 3 4 5 6 7

marzec 2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK