do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
9 25 26 27 28 1 Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych 2 3 Zakaz pracy w placówkach handlowych
10 4 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 5 Zapłata składek za luty 2019 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 6 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 7 Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych 8 Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2018 r. składane przez dysponenta części 77 9 10 Zakaz pracy w placówkach handlowych
11 11 INTRASTAT za miesiąc poprzedni 12 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej 13 14 15 Sprawozdanie za II półrocze przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku 16 17 Zakaz pracy w placówkach handlowych
12 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20 Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2019 r. składane przez jednostki budżetowe (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 23 24 Zakaz pracy w placówkach handlowych
13 25 VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej 26 Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic 27 28 Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za luty (oraz złożenie deklaracji za luty: WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki) 29 30 31 Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy
14 1 2 3 4 5 6 7

marzec 2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK