do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
5 28 29 30 31 1 Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 18 dni dłużej 2 3 Zakaz pracy w placówkach handlowych
6 4 Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR – 6 lutego (śr)* - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej 5 Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2019 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 6 Kwartalne sprawozdanie jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. 7 AKC-P za miesiąc poprzedni 8 Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartały 2018 r. składane przez kierowników placówek 9 10 Zakaz pracy w placówkach handlowych
7 11 Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 12 Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy za poprzedni rok składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia. 18 lutego (pn)* - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej 13 14 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa 15 DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami 16 17 Zakaz pracy w placówkach handlowych
8 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 20 Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w styczniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło 21 Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 22 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2019 r. składane przez zarządy JST 23 24
9 25 VAT-8 26 Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego 27 28 ORD-W1 za miesiąc poprzedni 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10

luty 2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK