do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
1 31 1 Zakaz pracy w placówkach handlowych 2 3 4 5 6 Zakaz pracy w placówkach handlowych
2 7 AKC-P za miesiąc poprzedni 8 9 10 Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową przekazują NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za IV kwartał 2018 r. 11 12 13 Zakaz pracy w placówkach handlowych
3 14 15 Złożenie i opłacenie ZUS DRA za grudzień 2018 r. przez pozostałych płatników 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia oraz kierowników uczelni publicznych 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 19 20 Zakaz pracy w placówkach handlowych
4 21 Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2018 r. lub INF-1 22 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2018 r. składane przez zarządy JST 23 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 24 25 VAT-7K za poprzedni kwartał 26 27
5 28 Przekazanie do NBP sprawozdań przez: osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) 29 30 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 31 Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28/PIT-28S); wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2018 r. wprzypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10

styczeń 2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK