do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
1 31 1 Obliczenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia obowiązku tworzenia zfśs w 2019 r. 2 3 4 5 6 Zakaz pracy w placówkach handlowych
2 7 Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2018 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych 8 9 10 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące. Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej 11 12 13 Zakaz pracy w placówkach handlowych
3 14 15 Złożenie deklaracji podatku leśnego i rolnego za 2019 r. – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia oraz kierowników uczelni publicznych 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 19 20 Zakaz pracy w placówkach handlowych
4 21 Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2018 r. 22 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 23 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 24 25 Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2018 r. przez przedstawiciela podatkowego 26 27
5 28 Przekazanie do NBP sprawozdań przez: osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) 29 30 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 31 Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10

styczeń 2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK