do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
40 1 Wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim 2 3 4 5 Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 6 7
41 8 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące 9 10 Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2018 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące 11 12 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST 13 14 Zakaz pracy w placówkach handlowych
42 15 Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez PAN, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2018 r. składane przez izby administracji skarbowej 19 20 21 Zakaz pracy w placówkach handlowych
43 22 Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych 23 Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej 24 25 Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2018 r. składane przez Prezesa KRUS 26 27 28
44 29 Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części 77 30 Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego ds energii, ministra właściwego ds zabezpieczenia społecznego 31 Opłacenie przez rolników składek za IV kwartał 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11

2018-10-11

W dniu 2018-10-11 brak ważnych terminów

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK