do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
5 29 30 31 1 Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2017 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 18 dni dłużej 2 Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 3 4
6 5 Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2018 r. 6 Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. 7 CIT-7 za miesiąc poprzedni 8 Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartały 2017 r. składane przez kierowników placówek 9 Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 10 11
7 12 ZUS DRA za miesiąc poprzedni 13 14 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa 15 Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartał 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych 17 18
8 19 Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2017 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 20 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2018 r. oraz roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) 21 22 Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2017 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON 23 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r składane przez zarządy JST 24 25
9 26 VAT-12 za miesiąc poprzedni 27 28 Zawiadomienie organu rentowego ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w roku poprzednim przez zatrudnionych u płatnika emerytów lub rencistów 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11

2018-02-13

W dniu 2018-02-13 brak ważnych terminów

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK