do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
1 1 Obliczenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia obowiązku tworzenia zfśs w 2018 r. 2 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych 3 4 5 Zapłata składek za grudzień 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 6 Zakaz pracy w placówkach handlowych 7
2 8 CIT-7 za miesiąc poprzedni 9 10 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2017 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej 11 12 13 14
3 15 Zapłata składek za grudzień 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia oraz kierowników uczelni publicznych 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 19 20 21
4 22 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2017 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 23 Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia 24 25 VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej 26 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2017 r. składane przez izby administracji skarbowej 27 28
5 29 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2017 r. składane przez dysponenta części 87 30 Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy 31 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartały 2017 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno - prywatnego na podstawie odrębnych przepisów 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11

2018-01-13

W dniu 2018-01-13 brak ważnych terminów

Najbliższe ważne terminy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK