do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2017 r. 7 Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych 8 9 10 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za październik 2017 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej 11 12
46 13 Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2017 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 14 Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2017 r. składane przez Prezesa ZUS 15 Zapłata składek za październik 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 16 17 18 19
47 20 Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, za październik 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych 21 22 23 24 25 26
48 27 Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT) 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za październik 2017 r. składane przez dysponenta części 87 29 30 Ustalenie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, od której uzależnione jest kto będzie płatnikiem zasiłków w 2018 r. 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10

listopad 2017

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK