do góry
Pobieranie danych...
zamknij

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
39 25 26 27 28 29 30 1 Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzenia sald na koniec roku obrachunkowego
40 2 AKC-PA - wrzesień 3 4 5 Zapłata składek za wrzesień 2017 r.na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 6 7 8
41 9 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni 10 INTRASTAT za miesiąc poprzedni 11 12 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia 13 14 15
42 16 Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników. Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego w tym terminie składają również podatnicy, którzy zostali wyłączeni z kategorii „dużych” podatników 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby administracji skarbowej 19 20 DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni 21 22
43 23 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 24 25 VAT-12 za miesiąc poprzedni 26 27 28 Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77 29
44 30 WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki 31 AKC-PA - październik 1 2 3 4 5

2017-10-20

Najbliższe ważne terminy