do góry
Pobieranie danych...
zamknij

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 Zapłata składek za czerwiec 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 6 7 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni 8 9
28 10 INTRASTAT za miesiąc poprzedni 11 12 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2017 r. składane przez urzędy skarbowe 13 14 Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2017 r. składane przez zarządy JST 15 Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań finansowych 16
29 17 Zapłata składek za czerwiec 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 18 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby administracji skarbowej 19 20 DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 23
30 24 Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2017 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON 25 VAT-12 za miesiąc poprzedni 26 27 28 WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki 29 30
31 31 AKC-PA - lipiec 1 2 3 4 5 6

Najbliższe ważne terminy