do góry
Pobieranie danych...
zamknij

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 Zapłata składek za maj 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych 6 7 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni 8 9 10 11
24 12 INTRASTAT za miesiąc poprzedni 13 14 15 Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania) 16 Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj 2017 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej) 17 18
25 19 Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby administracji skarbowej 20 DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 23 24 25
26 26 VAT-12 za miesiąc poprzedni 27 28 WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki 29 30 AKC-PA - czerwiec 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9

Najbliższe ważne terminy