do góry
Pobieranie danych...

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
9 27 28 1 Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2016 r. 2 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2017 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 3 4 5
10 6 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2016 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 7 Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych 8 Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2016 r. składane przez dysponenta części 77 9 10 Miesięczne sprawozdanie Rb-23B za luty 2017 r. składane przez izby celne 11 12
11 13 Roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe 14 15 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2016 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych 16 17 Roczne sprawozdanie skonsolidowane łączne Rb-WSb w układzie wojewódzkim (regionalnym) za 2016 r. składane przez dysponenta części budżetowej 18 19
12 20 Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za luty 2017 r. 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2017 r. składane przez jednostki budżetowe (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 23 24 25 26 Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni
13 27 VAT-7 za miesiąc poprzedni 28 Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2017 r. składane przez dysponenta części 87 29 30 31 Zbiorcze zestawienie danych za poprzedni rok sprawozdawczy o rodzajach i ilości odpadów 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9

marzec 2017

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK