do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Emerytury 2020 – obowiązki pracodawcy

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2020, data dodania: 18.03.2020

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie operacji na rachunkach bankowych budżetu państwa

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2020, data dodania: 14.02.2020

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej – nowelizacja z 29 stycznia 2020 r.

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2020, data dodania: 12.02.2020

 • Korzystne zmiany w uldze „mały ZUS”

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 3/2020, data dodania: 20.01.2020

 • Zmiany w Funduszu Solidarnościowym

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 3/2020, data dodania: 20.01.2020

 • Podzielona płatność a biała lista

  Porada aktualna | Rachunkowość Budżetowa 1/2020, data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Gmina od 1 listopada 2019 r. stosuje mechanizm podzielonej płatności do zapłaty wszystkich należności wynikających z faktur, bez względu na kwotę. Czy w tej sytuacji jesteśmy również zobowiązani do sprawdzania, czy rachunek kontrahenta wskazany na fakturze jest zgodny z rachunkiem z białej listy podatników VAT?

 • Od 2020 r. zapłata VAT wyłącznie na mikrorachunek podatkowy

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 1/2020, data dodania: 03.01.2020

 • Zmiany obowiązujące w 2020 r. – kalendarium wchodzenia w życie nowelizacji wprowadzonych w 2019 r.

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2020, data dodania: 31.12.2019

  W 2020 r. wejdą w życie istotne dla jednostek sektora publicznego zmiany przepisów, mające znaczenie dla prawidłowego prowadzenia ich gospodarki finansowej i rachunkowości. Przedstawiamy kalendarium wchodzenia w życie tych zmian.

 • Mikrorachunki podatkowe w jednostkach budżetowych

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 2/2020, data dodania: 30.12.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. w polskim systemie podatkowym, w zakresie najpowszechniejszych podatków, czyli CIT, PIT, VAT, wprowadzono zasadę płatności podatku przez każdego podatnika na jego indywidualny rachunek służący do wpłat podatków (tzw. mikrorachunek podatkowy). Każdy podatnik (mający PESEL czy też mający NIP) od 1 stycznia 2020 r. będzie miał automatycznie utworzony w Narodowym Banku Polskim mikrorachunek do wpłat ww. podatków.

 • Wystawianie faktur do paragonów po zmianach

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 2/2020, data dodania: 30.12.2019

  Od stycznia 2020 r. uległy zmianie zasady wystawiania faktur do paragonów. Sprzedawcy muszą pamiętać, że obecnie, nawet jeśli kupujący w terminie zgłosi żądanie wystawienia faktury dotyczącej transakcji zarejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej, nie zawsze mają prawo taką fakturę wystawić. Jeśli zrobią to, mimo ustawowych ograniczeń, grozi im sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

 • Stawka VAT dla drewna opałowego

  Porada aktualna | Rachunkowość Budżetowa 24/2019, data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Jaką stawką VAT jest od listopada 2019 r. opodatkowane drewno opałowe?

 • Zmiany w wynagrodzeniach dla przewodniczących , członków zespołów doradczych oraz ekspertów

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 1/2020, data dodania: 20.12.2019

 • Od 1 stycznia 2020 r. indywidualny rachunek podatkowy

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 24/2019, data dodania: 19.12.2019

 • Sporządzanie informacji PIT-11 i PIT-8C za 2019 r. po zmianach przepisów

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 1/2020, data dodania: 19.12.2019

  W 2020 r. płatnicy podatku dochodowego mają obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-11 lub PIT-8C za 2019 r. na nowych formularzach. W treści nowych formularzy wprowadzonych zostało szereg zmian. Najważniejsze z nich polegają na wprowadzeniu do informacji PIT-11 pozycji dotyczących przychodów otrzymywanych ze stosunku pracy i pokrewnych oraz umów zlecenia przez podatników do ukończenia 26 roku życia (w związku z dodaniem od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienia obejmującego takie przychody) oraz dotyczących potrąconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 • Przegląd najważniejszych zmian kadrowo-płacowych od 1 stycznia 2020 r.

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 23/2019 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 03.12.2019

 • Planowane zmiany w sprawozdawczości budżetowej w 2020 r.

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2019, data dodania: 29.11.2019

  Na etapie projektowym jest rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 • Jak korzystać z białej listy podatników VAT

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 22/2019, data dodania: 21.11.2019

  Biała lista podatników VAT zastąpiła funkcjonujące wcześniej wykazy podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru. Wprowadzenie jej ma usprawnić weryfikację kontrahentów i spełnienie przesłanek o dochowaniu należytej staranności. Jak prawidłowo i skutecznie korzystać z tego wykazu? Jakie dane można w nim odnaleźć? Jak prawidłowo je wykorzystać, by nie narazić jednostki na sankcje? Jak postąpić, gdy kontrahent nie figuruje w wykazie? W tekście odpowiemy na te i inne pytania.

 • Nowe zasady składania deklaracji VAT od 2020 r.

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2019, data dodania: 21.11.2019

 • Zmiana wynagrodzenia minimalnego dla pracowników i zleceniobiorców w 2020 r.

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 21/2019, data dodania: 23.10.2019

 • Jak ustalić płatnika zasiłków od 1 stycznia 2020 r.

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 21/2019, data dodania: 15.10.2019

  Każdego roku płatnicy składek ustalają na 30 listopada danego roku liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Od tej liczby właśnie zależy kto w kolejnym roku kalendarzowym będzie wypłacał zasiłki (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze oraz świadczenia rehabilitacyjne). Jeżeli na ten dzień płatnik będzie zgłaszał do ubezpieczenia co najmniej 21 osób, to w 2020 r. będzie uprawniony do ustalania i wypłacania tych zasiłków. Jeśli natomiast liczba ubezpieczonych będzie mniejsza od 21 wówczas zasiłki od przyszłego roku będzie wypłacał ZUS.

 • Jak podwyżka wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 r. wpływa na inne świadczenia od niego zależne

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 21/2019, data dodania: 15.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 2600 zł. Spowoduje to wzrost innych świadczeń pracowniczych, których wysokość zależna jest od płacy minimalnej. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy też wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS m.in. dla przedsiębiorców korzystających z ich preferencyjnej wysokości. Ponadto stawka godzinowa dla zleceniobiorców wzrośnie do 17 zł za godzinę (w 2019 r. wynosiła 14,70 zł).

 • Dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie – zmiany od 1 stycznia 2020 r.

  Porada aktualna | Rachunkowość Budżetowa 19/2019, data dodania: 01.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rozszerzająca katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy.

 • Stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2019, data dodania: 26.08.2019

 • Jak rozliczać PIT od października 2019 r

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 21/2019, data dodania: 24.10.2019

  W 2019 r. ustawodawca ciężko doświadcza działy płac. Ledwo udało się wdrożyć zerowy PIT dla młodych, a już trzeba zająć się wprowadzeniem do programów zmian związanych z obniżeniem stawki podatku i podwyższeniem kosztów uzyskania. W związku w wejściem regulacji w życie w trakcie roku ustawodawca opracował szereg przepisów przejściowych - jest ich więcej niż przepisów wprowadzających zmiany merytoryczne.

 • Nowe zasady pracy nad projektem ustawy budżetowej

  Artykuł aktualny do dnia 2019-12-31 | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019, data dodania: 19.02.2019

  Zakres zmian: Minister Finansów wydał 28 stycznia 2018 r. nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 183).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK