do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 11/2017 [dodatek: Rachunkowość w oświacie], data dodania: 06.06.2017

Artykuł aktualny na dzień 18-07-2018*

*Z dniem 1 stycznia 2018 r.przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 760. Uchylone rozporządzenie zostaje zastąpione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2017 r. poz. 1911.

Gospodarka pieniężna w jednostce oświatowej

Jednostki prowadzą swoje rozliczenia zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Sposób dokonywania płatności i przyjmowania wpłat musi odbywać się na zasadach określonych wewnętrznymi regulacjami (zwłaszcza w odniesieniu do obrotu gotówkowego) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy odbywa się za pomocą rachunków bankowych posiadanych przez jednostkę. Podstawą funkcjonowania rachunków bankowych jest umowa, którą zawiera zarząd jednostki samorządowej z bankiem. Umowa o prowadzenie rachunków bankowych obejmuje wszystkie rachunki bankowe, zarówno obsługujące budżet jednostki samorządu terytorialnego (dalej:...

(...)


Treści dostępne dla abonentów INFORRB Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy.
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK