do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.04.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem pracującym zdalnie powinno nastąpić w formie pisemnej

W celu dokonania wypowiedzenia pracownikowi nawet w okresie pandemii należy zachować formę pisemną. Wypowiedzenie można także przesłać w formie elektronicznej z użyciem certyfikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenie woli złożone w takiej formie jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Wypowiedzenie umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Obowiązujący stan epidemii nie zmienia tego wymogu. Oznacza to, że pracodawca chcąc zwolnić pracownika powinien przekazać mu pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

W sytuacji pracy zdalnej, kiedy pracownik i pracodawca nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu jest to utrudnione. Jeżeli istnieje jednak konieczność rozwiązania umowy o pracę pracodawca może wypowiedzieć umowę w następujący sposób:

  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej z podpisem certyfikowanego podpisu elektronicznego

Pracodawca może przekazać rozwiązanie umowy o pracę wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem maila, który będzie zawierał załącznik - wypowiedzenie umowy o pracę, podpisany z użyciem certyfikowanego podpisu elektronicznego. Należy bowiem pamiętać, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej - zakładając oczywiście wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez pracodawcę. Prawidłowo sporządzone wypowiedzenie umowy o pracę opatrzone podpisem elektronicznym powinno zostać wysłane na służbowy adres firmowej poczty elektronicznej pracownika. Pracodawca z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej będzie miał możliwość wykazania, że czynność doręczenia była skuteczna (że pracownik otrzymał w tym zakresie wiadomość i ją otworzył) ze wskazaniem precyzyjnego czasu tej czynności.

  •  Za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej

Pracodawca nie posiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego chcąc rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem pracującym zdalnie może rozważyć wysłanie mu oświadczenia zawierającego zamiar rozwiązania umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Natomiast wypowiedzenie umowy dokonane ustnie z wykorzystaniem komunikatorów elektronicznych i z użyciem kamery jest prawnie skutecznym, ale wadliwym sposobem wypowiedzenia umowy o pracę. Postępując w ten sposób pracodawca naraża się na wystąpienie pracownika z roszczeniem do sądu pracy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK