do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.04.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Świadczenia chorobowe za czas obowiązkowej kwarantanny odbywanej przez pracownika powracającego z zagranicy

Od 31 marca 2020 r. pracownik przekraczający granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski ma obowiązek odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę. Okres ten trwa 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Za czas tej nieobecności pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe.

Pracownik powracający z zagranicy informuje swojego pracodawcę o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny (za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon). Za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny przysługują takiej osobie świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek). Aby je otrzymać, pracownik, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia tej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (ZUS) pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie. W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Oświadczenie pracownika stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za ten okres, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, przy czym takie wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Od 31 marca 2020 r. na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy m.in. wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 1 pkt 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.). Dodana regulacja ma zastosowanie do osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po 14 marca 2020 r.

INFORLEX Twój Biznes Covid-19 i tarcza antykryzysowa

Kompleksowa baza wiedzy z zakresu tarcz antykryzysowych oraz wsparcia finansowego dla firm dotkniętych skutkami epidemii. Wyjaśniamy wszystkie aspekty finansowej pomocy dla przedsiębiorców. Pokazujemy, jak w praktyce korzystać z tarcz antykryzysowych oraz w jaki sposób prawidłowo wypełniać i składać wnioski pomocowe. Teraz miesięczny dostęp w ofercie autoodnawialnej tylko 98 zł!

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK