do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.03.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Od dziś do 11 kwietnia 2020 r. drastyczne ograniczenia w poruszaniu się obywateli

W Dzienniku Ustaw pod poz. 522 opublikowano we wtorek wieczorem 24 marca 2020 r. rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (opublikowane w Dz.U. pod poz. 491); nowela wprowadza kolejne ograniczenia dla obywateli, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.

Znowelizowane rozporządzenie, w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje przemieszczania się osób, z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług. Wczesniej minister zdrowia wyjaśniał, że ograniczenie poruszania się nie obejmuje np. wyjścia z psem na spacer.

Ograniczenie nie dotyczy też wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu. Ograniczenie nie dotyczy też sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Zdecydowano jednak, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu (np. konkubentów i ich dzieci).

Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Nowe przepisy zakazują od 25 do 11 kwietnia organizowania zgromadzeń. Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej lub prac w gospodarstwie rolnym. Ograniczenie to nie dotyczy również spotkań w gronie rodzinnym.

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK