do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.03.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiana rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych związana z możliwością tworzenia CUS

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 lutego 2020 r. zostało zmienione rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 268). Wprowadzone zmiany mają charakter dostosowujący rozporządzenie do nowych uregulowań ustawowych, przewidujących możliwość tworzenia przez gminy wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych do realizacji usług z zakresu opieki społecznej (centrum usług społecznych - CUS).

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818). W tej ustawie została określona struktura organizacyjna CUS oraz wymagania, jakie powinna spełniać kadra pracownicza w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób, które będą zatrudnione na stanowiskach dyrektora, organizatora pomocy społecznej, organizatora usług społecznych, koordynatora indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatora społeczności lokalnej. Do tych postanowień zostało dostosowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Wymagania odnośnie do osób zatrudnianych na stanowisku dyrektora i przysługujące mu zaszeregowanie mają być ustalane tak samo jak w innych samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Do rozporządzenia wprowadzono nowe stanowiska, właściwe tylko dla CUS. Zostały one zaliczone do stanowisk pomocniczych i obsługi:

  • organizator pomocy społecznej - z kategorią zaszeregowania XVIII,
  • organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych oraz organizator społeczności lokalnej - z kategorią zaszeregowania XVII.

Zastosowanie w praktyce

1. Tworzenie CUS jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

2. W gminach, które je utworzą, do zatrudniania pracowników CUS trzeba stosować postanowienia:

  • ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - w zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników,
  • rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych - w zakresie ustalania dla nich kategorii zaszeregowania oraz składowych i stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Oprac. Izabela Motowilczuk

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK