do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.03.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Ograniczenie w funkcjonowaniu placówek oświaty do 10 kwietnia

Do 10 kwietnia potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli - wynika z rozporządzenia MEN, które ukazało się w Dzienniku Ustaw. Od 25 marca placówki te będą zobowiązane jednak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W piątek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca "w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Nowy dokument wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r. (wcześniej datę te określono na 25 marca).

Chodzi o takie jednostki systemu oświaty jak: przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły wszystkich typów, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, placówki artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a także kolegia pracowników służb społecznych.

W placówkach tych, jak wynika z rozporządzenia, zawieszona jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, z tym że w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę. Do 10 kwietnia zawieszone będą też turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego, organizowane w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkół i przedszkoli, w których zawieszono zajęcia, realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w ten sposób, jej dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozporządzenie nie dotyczy: przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają prawo rezygnacji z prowadzonych tam zajęć. Opublikowane w piątek rozporządzenie daje ponadto takim dzieciom możliwość udziału w zajęciach prowadzonych na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia ograniczony zostaje też obowiązek świadczenia pracy przez pracowników placówek oświaty na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób) lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

W związku z zamknięciem placówek oświatowych rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: PAP

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Już w sprzedaży!

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Przekazujemy zalecenia, interpretujemy przepisy, doradzamy, odpowiadamy na pytania. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK