do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.03.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w zakresie ustalania prewspółczynnika przez uczelnie i instytuty badawcze

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 lutego 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 289) zmieniono zasady obliczania prewspółczynnika w uczelniach publicznych i instytutach badawczych. Zmiana ma charakter dostosowawczy.

Reguły obliczania prewspółczynnika zostały ustalone zgodnie z nowymi zasadami finansowania uczelni publicznych i instytutów badawczych, określonymi w ustawach: z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz z 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Zastosowanie w praktyce

1. Rozporządzenie weszło w życie 22 lutego 2020 r.

2. Nowe zasady ustalania prewspółczynnika stosuje się od rozliczenia VAT za styczeń 2020 r.

3. W przypadku uczelni publicznych i instytutów badawczych, które do ustalenia prewspółczynnika rozliczania VAT za 2020 r. przyjmą dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy (czyli dane z 2018 r.), do sposobu określenia proporcji stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oprac. Izabela Motowilczuk

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK