do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.02.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Publiczny internet dla każdego – prosty program dla każdej gminy

Jeśli jeździcie po Polsce i szukacie dostępu do publicznego, otwartego i bezpłatnego Internetu, możecie mieć problem. Obecnie tylko 405 gmin w naszym kraju ma hotspoty, czyli punkty z bezpłatnym WiFi. Statystycznie więc hotspot znajdziecie w jednej z sześciu odwiedzonych gmin. Mamy dobrą wiadomość - to się wkrótce zmieni. Na lepsze.

Co zrobić, aby w Twojej okolicy pojawił się hotspot?

Publiczny internet dla każdego to program dla gmin, które chcą uruchomić bezpłatne hotspoty w miejscach publicznych, czyli np. w parku, na rynku, w urzędzie, bibliotece itp. Na zainstalowanie urządzeń gmina otrzymuje 64 tys. zł. Co ważne, nie potrzebuje wkładu własnego, nie musi przedstawiać faktur ani szczegółowego rozliczenia.

Dofinansowanie trzeba przeznaczyć na zainstalowanie hotspotów – co najmniej 10 zewnętrznych lub 15 wewnętrznych.

Możliwe są też inne konfiguracje:

Liczba hotspotów zewnętrznych

Liczba hotspotów wewnętrznych

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

Dofinansowanie może uzyskać każda gmina. Wystarczy, że wypełni wniosek na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wniosek wypełnia się wyłącznie na stronie internetowej – poniżej znajdziesz dokładną instrukcję jego wypełnienia oraz przykładowo wypełniony wniosek.

Uwaga! Nabór trwa do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania dostępnych środków.

Materiały

Strona konkursu
FAQ
Dokumentacja – regulamin konkursu, wzór wniosku, wymagania techniczne dla hotspotów

Jak wypełnić wniosek?

Wejdź na stronę generatora wniosków: https://generator.cppc.gov.pl/?action=show&wniosek=0

 • Zaznacz „Zgłoszenie” i kliknij „Wczytaj” (dla ułatwienia, poniżej znajdziesz przykładowo wypełniony wniosek).
 • Otworzy się formularz wniosku o dofinansowanie. Większość pól jest wypełnionych i zablokowanych do edycji. Wypełnij wszystkie pola oznaczone czerwonym symbolem „!”.

Informacje ogólne o projekcie

 • Wpisz tytuł swojego projektu np. Publiczny internet w gminie X
 • Opisz krótko swój projekt. Napisz gdzie i dlaczego chcesz zainstalować hostspoty.
 • Wpisz przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. Pamiętaj, że na zainstalowanie hotspotów masz maksymalnie dwa lata.

Miejsce realizacji projektu

 • Wpisz dane Twojej gminy: województwo, powiat i gminę

Informacje o Beneficjencie

 • Nazwa Beneficjenta – wpisz nazwę gminy
 • Krótki opis Beneficjenta – napisz coś o swojej gminie, np. ilu ma mieszkańców, jaką ma powierzchnię, gdzie jest położona.
 • Podaj NIP i REGON
 • Numer wpisu do rejestru UKE – ten numer będzie Ci potrzebny do podpisania umowy o dofinansowanie. Jeśli Twoja gmina nie jest wpisana do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, to w tym polu wpisz: „dostarczymy przed podpisaniem umowy”. Informacje o tym jak uzyskać wpis do rejestru znajdziesz na stronie UKE: https://bip.uke.gov.pl/informacje-dla-jst/
 • Wpisz adres siedziby urzędu oraz adres korespondencyjny (lub zaznacz okienko „taki sam jak adres siedziby”)
 • Podaj dane osoby upoważnionej do kontaktu, z która przedstawiciele Centrum Projektów Polska Cyfrowa będą mogli się skontaktować.

Lista mierzalnych wskaźników projektu

 • Liczba utworzonych publicznych dostępu do internetu – hotspotów – wpisz ile łącznie (zewnętrznych i wewnętrznych) punktów dostępu zamierzasz uruchomić w ramach projektu.

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporządzeniu 1303/2013

 • Jak w przypadku każdego projektu współfinansowanego ze środków UE należy wskazać jaki wpływ ma projekt na zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę niedyskryminacji i zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Przykładowe opisy wpływu projektu znajdziesz we wzorze wypełnionego wniosku.

Opis sposobu zachowania trwałości projektu

 • Napisz jak zadbasz o to, by przez co najmniej 5 lat zachować trwałość projektu, np: opłacanie abonamentu, konserwacja urządzeń, modernizacja lub wymiana na skutek awarii lub kradzieży.

Zakres finansowy

 • W trzech kolumnach w wierszu „kwota ryczałtowa” wpisz wartość: 64 368,00

Budżet projektu z uwzględnieniem kwot podatku VAT

 • Wpisz wartość VAT: 12 036,29

Oświadczenia:

 • Zaznacz oświadczenie w punkcie 14: „Oświadczam, że projekt: nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 z póżn. zm) wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000, a także projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko objętych Aneksem I albo II do dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (tzw. dyrektywa OOŚ), ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;”
 • Zaznacz w punkcie 22 „Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania formy i sposobu komunikacji, w tym wzywania do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, wskazanych w §6 Regulaminu konkursu.”

Pamiętaj, że wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć:

 1. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji wnioskodawcy.
 2. Pełnomocnictwo/upoważnienie poświadczone notarialnie dla osoby reprezentującej wnioskodawcę do podpisania wniosku.

Źródło:

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz aktów prawnych z zakresu tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK