do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.02.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

MR: Nie ma znaczenia, czy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa do gruntu użytkownicy wieczyści otrzymają w 2020 roku czy w latach następnych

Ustawa o przekształceniu zakłada, że na wydanie zaświadczeń o przekształceniu gruntu JST mają czas do końca 2019 roku. Nie wszystkie gminy natomiast były w stanie temu sprostać. W konsekwencji nie wszyscy zainteresowani otrzymali zaświadczenie w ustawowym terminie. W związku z powyższym pojawia się wątpliwość, co w takim przypadku z prawem do bonifikaty za przekształcenie. Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że nie ma znaczenia, czy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa do gruntu użytkownicy wieczyści otrzymają w 2020 roku czy w latach następnych. Prawo do skorzystania z preferencyjnych bonifikat od jednorazowych opłat przekształceniowych zostanie zachowane w wysokości obowiązującej w roku przekształcenia.

Jeżeli zaświadczenie o przekształceniu doręczone zostanie po dniu 30 listopada 2019 r., zaś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej zgłoszony zostanie właściwemu organowi w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia - osoby, które uiszczą opłatę jednorazową w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o jej wysokości, będą mogły skorzystać z bonifikaty od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w któm nastąpiło przekształcenie.

Dwa miesiące plus dwa miesiące

Zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, które zostaną wydane w 2020 roku i w latach następnych będą miały pełną moc prawną.

Aby zachować prawo do skorzystania z bonifikaty, należy spełnić łącznie dwa warunki. Po pierwsze konieczne jest pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o przekształceniu. Po spełnieniu tego warunku właściwy organ w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, przekazuje właścicielowi gruntu informację o wysokości opłaty jednorazowej oraz o wysokości kwoty należnej do zapłaty z uwzględnieniem przysługującej mu bonifikaty. Powyższa informacja uruchamia niejako drugi warunek do skorzystania z bonifikaty. Mianowicie należy uiścić opłatę jednorazową, z uwzględnieniem bonifikaty, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania od właściwego organu informacji o wysokości opłaty jednorazowej, w tym o wysokości opłaty udzielonej bonifikaty.

WAŻNE

Ustawowy termin wniesienia rocznej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok upływa 31 marca 2020 r.

Małgorzata Wyrwas

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK