do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 31.01.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Senackie komisje opowiedziały się za zmianą ustawy o finansach publicznych, która ma zwiększyć stopień wykorzystania przez samorządy środków z obecnej perspektywy finansowej UE. Resort finansów podał, że po listopadzie ub. r. w budżetach JST było 11 mld zł nadwyżki.

Nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zgłoszonym przez senacką komisję samorządu terytorialnego, pracowały połączone senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza. Komisje poparły projekt, nie zgłaszając do niego poprawek.

Zmiana dotyczy wyłączenia z limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie wkładu własnego (krajowego) przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE. Obecnie wyłączenie to ma miejsce w sytuacji, gdy dofinansowanie unijne wynosi co najmniej 60 proc. ogólnych kosztów realizacji zadania. Projekt przewiduje zmniejszenie tego udziału z 60 proc. do 40 proc.

Zdaniem Adama Szejnfelda (KO) samorząd terytorialny w Polsce potrzebuje zdecydowanego wsparcia finansowego. "Mamy wzrost kosztów inwestycyjnych przy nieproporcjonalnym wzroście dochodów JST, to jest oczywiste. Z drugiej strony mamy też spadek dochodów gmin, wzrost wydatków zwłaszcza tych, które powinny być pokrywane przez subwencje i dotacje państwowe. Samorządy je dostają, ale w wysokości niższej niż faktyczne (...) potrzeby" - powiedział senator. Według Szejnfelda najbardziej drastycznym przykładem jest oświata.

Przewodniczący komisji samorządu terytorialnego Zygmunt Frankiewicz (KO) zwrócił uwagę, że jesteśmy w ostatnim okresie wykorzystywania pieniędzy unijnych w tej perspektywie finansowej. Według niego istnieje obawa, że część projektów nie zostanie wykonana mimo rozstrzygniętych konkursów. Jak wyjaśnił, zmiana ustawy ma zapobiec problemom, które wiązałyby się z niewykorzystaniem pieniędzy unijnych.

Dyrektor departamentu samorządu terytorialnego w Ministerstwie Finansów Marek Wiewióra poinformował, że resort dostrzega pozytywne strony projektu. "Jednocześnie ministerstwo zwraca jednak uwagę, iż proponowane rozwiązania będą skutkować bezterminowym zwiększeniem kwoty zobowiązań, długu samorządu terytorialnego, których spłata będzie wyłączona z limitu spłaty zadłużenia" - ostrzegł.

Dodał, że zmiana co prawda poprawi ustawowe wskaźniki finansów samorządów, ale będzie to zabieg sztuczny - zwiększy się rozdźwięk między formalną zdolnością samorządów do spłaty zobowiązań a ekonomicznymi ich możliwościami. W niektórych przypadkach może powodować obniżenie zdolności kredytowej tych jednostek i rodzić ryzyko niewypłacalności.

Według MF, obniżanie progów współfinansowania projektów unijnych powinno łączyć się z wprowadzeniem dodatkowych mechanizmów, które pozwoliłby na zachowanie bezpieczeństwa finansowego samorządów.

Wiewióra poinformował jednocześnie, że z najnowszych danych o wykonaniu budżetów samorządowych wynika, iż po listopadzie zeszłego miały one 11 mld zł nadwyżki przy planowanym deficycie w wysokości 20 mld zł. "Natomiast sama nadwyżka operacyjna po 11 miesiącach wyniosła 30 mld zł" - poinformował. Dodał, że prace strony rządowej i samorządowej z udziałem środowiska naukowego dotyczące przeglądu finansów samorządów rozpoczną się pod koniec lutego.

"Nie twórzcie przeświadczenia, że jest jakiś dramat w samorządach" - zwracał się do senatorów KO Krzysztof Mróz z PiS. Mówił, że co prawda od października zeszłego roku zostały obniżone podatki (oznacza to mniejsze wpływy z PIT do budżetów samorządów), ale - jego zdaniem - burmistrzowie powinni się cieszyć, bowiem więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach mieszkańców.

"Pamiętajmy, że przez ostatnie cztery lata dochody JST bardzo gwałtownie rosły (...). Nie mówmy, że jest jakiś dramat w finansach" - apelował senator.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, zmiana pozwoli na "zwiększenie stopnia wykorzystania przez JST dostępnych środków z obecnej perspektywy finansowej UE, jak również planowanych w nowym okresie programowania, co jest istotne wobec dużego wzrostu kosztów inwestycji, wynikającego z obecnych uwarunkowań rynkowych".

Poinformowano, że poziom inwestycji JST w 2018 r. wyniósł 52 mld zł, z czego tylko 14,4 mld stanowiły środki własne (nadwyżka operacyjna netto). Dotacje z programów UE wyniosły 21,5 mld zł, zatem 16,2 mld pozyskano ze środków zwrotnych. Poziom zobowiązań JST wzrósł w 2018 r. z 68,6 do 76,1 mld zł, z czego 71,3 mld stanowiły zobowiązania objęte limitem, a 4,8 mld – długi wyłączone z limitu.

W roku 2019 plan inwestycji samorządowych wyniósł 65 mld zł, co pociągnie za sobą kolejny wzrost zadłużenia (planowo o 11,5 mld zł). Zauważono, że bez proponowanej zmiany wiele jednostek musiałoby zrezygnować z projektów dofinansowywanych przez UE. Dodano, że zobowiązania JST stanowią tylko 7 proc. długu sektora publicznego w Polsce, "zatem ewentualny przyrost spowodowany proponowaną zmianą będzie nieznaczny".

Źródło: PAP

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK