do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.01.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r. w JST na nowych zasadach

Zmieniły się zasady sporządzania sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r. w JST.

Za 2019 r. wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na potrzeby sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST musi być wyliczona osobno dla 2 okresów:

  1. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. - jako iloczyn kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na rok 2019 i wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
  2. od 1 września do 31 grudnia 2019 r. przez zwiększenie wysokości średniego wynagrodzenia wyliczonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, o 9,6%, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287).

Zmiana ta wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2387).

Zastosowanie w praktyce

1. Organy prowadzące szkoły powinny sporządzić sprawozdanie na nowym formularzu, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

2. Sprawozdanie sporządza się i przekazuje do odpowiednich organów w niezmienionych terminach. Należy je sporządzić do 10 lutego 2020 r., a następnie przekazać w ciągu 7 dni od jego sporządzenia:

  • regionalnej izbie obrachunkowej,
  • organowi stanowiącemu JST,
  • dyrektorom szkół prowadzonych przez JST,
  • związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Oprac. Izabela Motowilczuk

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK