do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.01.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Co zrobić, gdy kontrahent nie potwierdzi salda do 15 stycznia?

Potwierdzanie sald należności musi zakończyć się do 15 stycznia roku obrotowego następującego po roku, za który jest przeprowadzana inwentaryzacja. Brak odpowiedzi kontrahenta na wezwanie do potwierdzenia wysokości salda w każdym przypadku oznacza, że saldo rozrachunków nie zostało potwierdzone.

Jeśli do 15 stycznia kontrahent nie potwierdzi salda należności, a jednostka uzna, że saldo nie może być potwierdzone z przyczyn uzasadnionych, przeprowadza inwentaryzację metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Salda niepotwierdzone trzeba wymienić w protokole cząstkowym z uzgodnienia sald. Ponadto trzeba zawrzeć w nim wyraźne stwierdzenie na temat zmiany metody ich inwentaryzacji. Weryfikację przeprowadza się w ogólnym terminie weryfikowania sald aktywów i pasywów. W tym przypadku od 16 stycznia do 25 (26) marca roku następującego po roku, za który jest przeprowadzana inwentaryzacja.

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK