do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.01.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Urlop okolicznościowy a podstawa trzynastki

Z podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wyłączyć wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem do lat 14 oraz urlop okolicznościowy. Niejednokrotnie w sprawie tej zapadały decyzje sądów. Podkreśla to również w jednym z licznych wystąpień Regionalna Izba Obrachunkowa.

(…) Stwierdzono: przy ustaleniu podstawy do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok nie uwzględniono zmniejszenia kwoty wynagrodzenia wypłacanego za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop okolicznościowy) (…).

Wnioskuję : jako podstawę naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjmować wyłącznie sumę wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy stosownie do art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (…)

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 12 listopada 2019 r., sygn. aktWK.510.50.2019

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK