do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.01.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

"Informacja dodatkowa" do sprawozdania finansowego - wyjaśnienia MF

Jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz łączne sprawozdania sporządzane na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych tych jednostek od 2018 r. zostały rozszerzone o „Informację dodatkową”.

Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia w zakresie jej sporządzania.

Jaka jest rola "Informacji dodatkowej"?

Rolą "Informacji dodatkowej" jest uszczegółowienie i uzupełnienie danych liczbowych zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego; jest ona bowiem jego integralną częścią. Powinny w niej zostać zawarte informacje w postaci danych liczbowych, opisowych i wyjaśnień, które zapewnią rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Tak więc wszelkie informacje stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie informacji zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego powinny zostać przedstawione w "Informacji dodatkowej".

Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe powinna przedstawić w "Informacji dodatkowej" informacje i objaśnienia zgodnie z zaproponowanym zakresem informacyjnym. W pozycji I.4 wprowadzenia do sprawozdania finansowego należy - zgodnie z jej treścią - przedstawić omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Użyte w treści tej pozycji sformułowanie "przyjęte" oznacza, że jednostka przedstawia wyłącznie te zasady - spośród przewidzianych przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.) - które jednostka wybrała do stosowania.

Czytaj więcej w artykule: ""Informacja dodatkowa" do sprawozdania finansowego - wyjaśnienia MF" >>

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK