do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.01.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w zasadach zadłużania się JST

1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe zasady zadłużania się JST. Zmiany w tym zakresie wprowadzono ustawą z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500).

Między innymi zaczyna obowiązywać nowy sposób ustalania relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wykupów papierów wartościowych wyemitowanych przez JST do planowanych dochodów bieżących budżetu.

Relacja ta nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Ta zasada obliczania będzie miała zastosowanie aż do końca 2025 r.

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK