do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.01.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Tabela stanowisk urzędników służby cywilnej wciąż bez IOD

Prezes UODO podtrzymuje swoje stanowisko, że nieuwzględnienie „inspektora ochrony danych” w tabeli stanowisk urzędniczych służby cywilnej utrudnia wywiązanie się z obowiązku ochrony danych osobowych.

Prezes UODO dwukrotnie zwracał się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych, które pozwolą na zatrudnianie w strukturach służby cywilnej inspektora ochrony danych (IOD) na odrębnym stanowisku. Wskazywał, że luka istniejąca w tym zakresie w architekturze stanowisk urzędniczych utrudnia właściwe wywiązywanie się podmiotom z sektora publicznego z obowiązku powołania IOD, w tym zapewnienia mu bezpośredniej podległości najwyższemu kierownictwu i niezależności.

Podkreślał, że wobec nieuwzględnienia stanowiska „inspektora ochrony danych” w tabeli grup stanowisk urzędniczych, często praktykowane jest przypisywanie jego obowiązków w formie dodatkowych zadań już zatrudnionym pracownikom. Przestrzegał, że sytuacja ta może niekorzystnie wpływać na poziom ochrony danych osobowych, przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz prawidłowe wypełnianie przez IOD jego podstawowych zadań.

W opinii Szefa Służby Cywilnej, nie ma potrzeby dodawania stanowiska IOD do wykazu stanowisk urzędniczych. Aktualnie funkcjonujące rozwiązania dotyczące stanowisk w służbie cywilnej są wystarczająco elastyczne, nie prowadzą do przerostu zatrudnienia, a jednocześnie pozwalają na właściwą realizację zadań wynikających z RODO. Stanowisko Szefa Służby Cywilnej zostało podtrzymane w odpowiedzi na drugie z wystąpień Prezesa UODO.

W odpowiedzi na tę korespondencję Prezes UODO w piśmie z 20 grudnia 2019 r. wskazał, że „Szef Służby Cywilnej postanawiając o niepodejmowaniu działań legislacyjnych w zakresie wprowadzania stanowiska IOD do wykazu stanowisk, powinien mieć świadomość wskazanych przez organ nadzorczy w poprzednich pismach zagrożeń, jakie taka decyzja niesie dla należytego i prawidłowego wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, a więc również zagrożeń dla realizacji zadań w tym zakresie przez dyrektorów generalnych”.

Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)

Publikacja w sposób praktyczny przedstawia wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 od 18 kwietnia 2020 r. zasady ograniczania zatrudnienia w administracji rządowej i urzędach wojewódzkich. Ponadto opisuje warunki przenoszenia pracowników samorządowych na inne stanowiska pracy w okresie epidemii koronawirusa. E-book zawiera przydatne wzory dokumentów (porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego, informacje o zastosowaniu mniej korzystanych warunków zatru

Kup już za: 29.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK