do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.01.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Publikacja sprawozdania finansowego w BIP - wyjaśnienia MF

Czy w celu publikacji sprawozdania finansowego jednostka budżetowa (np. szkoła) nieposiadająca własnej strony BIP musi taką stronę stworzyć, czy też może opublikować swoje sprawozdanie finansowe w BIP jednostki nadrzędnej?

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz "Informacji dodatkowej". Sprawozdania finansowe oraz łączne sprawozdania finansowe są - zgodnie z § 34 ust. 9 ww. rozporządzenia - publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostek sporządzających sprawozdania.

Mając na uwadze, że kwestie obowiązku posiadania stron BIP nie są objęte materią ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zwrócono się z prośbą o opinię do Ministerstwa Cyfryzacji, które wskazało, że pod pojęciem własnej strony BIP rozumieć należy stronę wyodrębnioną, co nie oznacza natomiast wymogu umieszczenia tej strony na całkowicie oddzielnej domenie, poświęconej wyłącznie na publikację strony podmiotowej BIP danej jednostki organizacyjnej. W odniesieniu do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za dopuszczalną należy zatem uznać sytuację, gdy strona podmiotowa danej jednostki organizacyjnej jest wyodrębnionym elementem ("podstroną") w ramach ogólnej strony BIP "jednostki nadrzędnej", oczywiście przy zachowaniu jej odrębności. W konsekwencji strona spełniająca ww. kryteria służyć może publikacji sprawozdań, o których mowa w § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.

Źródło: www.gov.pl

Podstawa prawna:

  • § 23, § 34 ust. 9, załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 589)

INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych

Program „INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa”, to na bieżąco aktualizowana i uzupełniana baza informacji na temat sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Całość ułożona jest w sposób czytelny, zgodnie z systematyką wskazanych sprawozdań. Narzędzie, które Państwu przedstawiamy wzbogacone zostało o wyszukiwarkę, dzięki której możecie Państwo szybko dotrzeć do niezbędnych informacji.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK