do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.12.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nieprawidłowe przygotowanie uzgodnień sald

Uzgodnienie sald polega na otrzymaniu od banków i uzyskaniu od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu należności jednostki wykazanego w jej księgach rachunkowych. W razie stwierdzenia różnic trzeba je wyjaśnić i rozliczyć. Przygotowanie do uzgodnień sald obejmuje wiele różnych czynności.

Sposób przygotowania do uzgodnień sald nie jest podany w ogólnie obowiązujących przepisach. Musi go określić kierownik jednostki w polityce rachunkowości.

Przygotowanie do uzgodnienia sald obejmuje:

  1. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności zapisów w ewidencji szczegółowej oraz wyliczenie sald należności (pod kątem prawidłowości generowania na kontach rozrachunkowych jednocześnie dwóch sald: należności i zobowiązań).
  2. Wyodrębnienie na poszczególnych kontach rozrachunkowych szczegółowych (według kontrahentów) sald podlegających uzgodnieniu.
  3. Wyłączenie z sald podlegających uzgodnieniu sald nieistotnych (sald w przedziale od 0 zł do kwoty ustalonej w polityce rachunkowości jako istotna, występujących na kontach, na których nie notuje się znaczących obrotów), które nie będą uzgadniane, lecz inwentaryzowane w drodze porównania z dokumentacją źródłową jednostki.
  4. Wydrukowanie z systemu FK kont podlegających uzgodnieniu.

Aby móc prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację metodą uzgodnienia sald, w ewidencji syntetycznej, analitycznej (według rodzajów należności) i szczegółowej (według kontrahentów) muszą być prawidłowo generowane salda należności i zobowiązań (jako odrębne salda niepodlegające dalszej redukcji do tzw. per sald). Jeśli pracownik stwierdzi, że oprogramowanie FK na jednym lub wszystkich poziomach ewidencyjnych redukuje salda należności i zobowiązań do per sald, musi to niezwłocznie zgłosić do kierownika jednostki. Trzeba dopilnować, żeby autor lub dostawca oprogramowania wadę tę bezwzględnie usunęli przed rozpoczęciem uzgadniania sald. Niewłaściwe działanie oprogramowania FK może skutkować:

  • nieprzeprowadzeniem inwentaryzacji części należności, które po redukcji sald do per sald ulegają całkowitej kompensacie z zobowiązaniami,
  • wydłużeniem czynności inwentaryzacyjnych, gdy kontrahenci będą kwestionować wysokość każdego salda, z powodu jego redukcji o kwoty zobowiązań.

W razie niezwrócenia uwagi na taką wadę oprogramowania w czasie przygotowania do uzgodnienia sald musi być ona wyeliminowana na etapie rozliczania wyników inwentaryzacji.

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK