do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 04.12.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Wnioski o wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych – do 6 grudnia

Do 6 grudnia 2019 r. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dalej organy prowadzące szkoły powinny przekazać wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 r.

Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016–2020. Na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

Wnioski mogą składać:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły ponadpodstawowe,

które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Do tej pory z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jednak w wyniku reformy edukacji z systemu kształcenia zniknęły gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (te zostały przekształcone w ponadpodstawowe), co wymagało skorygowania programu. Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół są zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 r. Organy prowadzące szkoły powinny przekazać wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 r.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa

Źródło: MEN

Podmioty, których to dotyczy:

Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

„Małe” szkoły dla dzieci i młodzieży (do 70 uczniów)

4 304

System Informacji Oświatowej (SIO) – stan na 2019 r.

 • uzupełnienie księgozbiorów,
 • nawiązanie współpracy z bibliotekami publicznymi lub pedagogicznymi,
 • podjęcie działań promujących rozwój czytelnictwa wśród uczniów

„Średniej wielkości” szkoły dla dzieci i młodzieży (od 71do 170 uczniów)

5 421

System Informacji Oświatowej (SIO) – stan na 2019 r.

 • uzupełnienie księgozbiorów,
 • nawiązanie współpracy z bibliotekami publicznymi lub pedagogicznymi,
 • podjęcie działań promujących rozwój czytelnictwa wśród uczniów

„Duże” szkoły dla dzieci i młodzieży (od 171 uczniów)

6 940

System Informacji Oświatowej (SIO) – stan na 2019 r.

 • uzupełnienie księgozbiorów,
 • nawiązanie współpracy z bibliotekami publicznymi lub pedagogicznymi,
 • podjęcie działań promujących rozwój czytelnictwa wśród uczniów

Szkoły w ORPEG

69

System Informacji Oświatowej (SIO), Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą –stan na 2019 r.

 • uzupełnienie księgozbiorów,
 • podjęcie działań promujących rozwój czytelnictwa wśród uczniów

Biblioteki pedagogiczne

252

System Informacji Oświatowej (SIO) – stan na 2019 r.

 • uzupełnienie księgozbiorów,
 • nawiązanie współpracy z bibliotekami publicznymi lub szkołami,
 • wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych u dzieci i młodzieży

Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) „Zdalna szkoła” (PDF)

Program „Zdalna szkoła” – od złożenia wniosku do jego rozliczenia.
Publikacja stanowi kompleksowe omówienie projektu Centrum Projektów Polski Cyfrowej „Zdalna szkoła” w zakresie zakupu sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Autorka szczegółowo opisuje cały proces związany z projektem, począwszy od złożenia wniosku aż do momentu rozliczenia środków.

Kup już za: 19.90 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK